You are here: TUTWiki>AIDA>AidaInfo

Yleistä AIDAsta

Neljä keskeistä kehitettävää kokonaisuutta:
1. Kestävän kehityksen alueen määrittely, mittaaminen, sertifiointi ja kehittäminen.
2. Suunnittelu- ja toteutustapa kestävän kehityksen alueen poikkitieteelliseen kokonaisuuteen alueen elinkaaren yli.
3. Kestävä kehityksen periaatteiden mukainen rakentaminen.
4. Kestävän kehityksen teknologiat
Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r3 - 09 Jun 2010 - 10:57:59 - SariPost
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback