Yhteistyökumppanit

Kotimainen yhteistyö

Kotimainen yhteistyö tähtää osaamisklusterin muodostumiseen. Osaamisklusteri koostuu TTY:n ja sen kansainvälisen tieteellisen- ja koulutusverkoston osaamisesta ja sen integroimisesta kaupunkien ja yritysten kehitys- ja koulutusprosesseihin. Projekti on poikkitieteellinen ja hyödyntää laajalti yhteistyötahojen osaamista.

Kaupungit:
Tampere
Vantaa
Helsinki

Yritykset:
NCC
Pöyry CM
Rakennustoimisto Pohjola
Sweco
Uponor
Pohjola-Talot
Peab
Skanska
YIT

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisen yhteistyön muodostavat relevantit TTYn Kansainväliset yhteistyötahot (Salford, Kyoshu, AIST, NIST, Stanford, UK, Chalmers).
Print version |  PDF  | History: r7 < r6 < r5 < r4 | 
Topic revision: r7 - 09 Jun 2010 - 10:58:21 - SariPost
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback