Demonstraatioalueet

Tutkimuksessa sovelletaan tutkimuksen tuloksia demonstraatioalueiden kriteeristöön, suunnitteluun ja toteutukseen. Tavoitteena on toimintatutkimuksen keinoin kehittää, evaluoida ja soveltaa tuloksia käytännön ympäristössä.

Helsinki, Kalasatama

Kalasatama on ainutlaatuinen työpaikka- ja asuinympäristö, joka on syntymässä Kalasataman uuden metroaseman ympärille. Sörnäisten sataman siirtyminen Vuosaareen vuonna 2008 aloitti Helsingin kantakaupungin mittavimman muutosprosessin yli sataan vuoteen.


Kalasatama.JPG

Tampere, Nurmi-Sorila

Nurmi-Sorila sijaitsee Näsijärven rannalla n. 12 km:n etäisyydellä Tampereen keskustasta

Nurmi-Sorila.JPG

Vantaan kaupunki, Marja-Vantaa

Marja-Vantaa on pääkaupunki-seudun merkittävin uusi asuin- ja työpaikka-alue. Siitä tulee kotikaupunki 27 000 asukkaalle
Toteutus 2012.

Marja-Vantaa.JPG
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Kalasatama.JPGJPG Kalasatama.JPG manage 40.6 K 08 Jun 2010 - 13:06 SariPost  
Print version |  PDF  | History: r8 < r7 < r6 < r5 | 
Topic revision: r8 - 08 Jun 2010 - 13:40:28 - SariPost
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback