You are here: TUTWiki>AIDA>WebHome

Welcome to the AIDA web

Innovatiivinen mukautuva aluerakentaminen
Adaptative Innovative Developmentprocess for sustainable Area (AIDA)

Aluerakentamisen keskeiset reunaehdot muuttuvat nopeasti.
Taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristön muutoksen asettamien
reunaehtojen nopea muuttuminen tuo lukuisia uusia haasteita
joihin vastaaminen edellyttää poikkitieteellistä lähestymistä.
Haasteisiin vastaavaa teknologiaa kehitetään nopeasti
ja sen innovatiivinen soveltaminen nopeasti ja tehokkaasti on
keskeinen kyvykkyys. AIDA hankeen idea on
TTYssä kehitetyn systematiikan tuominen integroituun aluerakentamiseen.
Hankkeen Tavoitteena on tulevaisuuden aluerakentamisen nopea poikkitieteellinen
digitaalituettu prosessi kehitettynä yhdessä kaupungin,
edelläkävijäyritysten ja kansainvälisten kärki-tutkimuslaitosten kanssa.

  • Suomalainen STEEP -pohjainen nopean kehittämisen ja mukautuvan aluerakentamisen systematiikka ja prosessi:
    Aida.JPG
Topic attachments
I AttachmentSorted ascending Action Size Date Who Comment
Aida.JPGJPG Aida.JPG manage 63.9 K 08 Jun 2010 - 11:12 SariPost Suomalainen STEEP -pohjainen nopean kehittämisen ja mukautuvan aluerakentamisen systematiikka ja prosessi
Print version |  PDF  | History: r12 < r11 < r10 < r9 | 
Topic revision: r12 - 08 Jun 2010 - 12:50:16 - SariPost
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback