Keskustelut

Keskustelut A&O:n keskusteluihin pääsee kohdasta Työhuone > Keskustelut.


Keskustelut on jaettu kolmeen alueeseen.
  1. Alue A&O sisältää yleisiä keskusteluja, jotka näkyvät kaikille A&O:n käyttäjille.
  2. Alue Kurssin nimi sisältää ko. kurssin keskusteluja ja näkyy vain kurssin jäsenille.
  3. Ryhmien keskustelualueet on sijoitettu sisennettynä A&O-alueen tai sen kurssin alle johon ko. ryhmä kuuluu. Käyttäjille näkyvät vain omien ryhmien keskustelukansiot.
Kunkin alueen perässä on merkintä, josta näkee lukemattomien viestien sekä kaikkien viestit lukumäärän.

Uuden keskustelun avaus

  1. Valitaan keskusteluista haluttu kansio
  2. Painetaan Aloita uusi keskustelu
  3. Kerrotaan otsikossa, mitä asia koskee
  4. Kirjoitetaan varsinainen teksti.
  5. Paina Lähetä

Viestiin vastaaminen

  1. Valitaan Kirjoita vastaus
  2. Kirjoitetaan vastaus ja painetaan Lähetä vastaus
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Jul 2010 - 14:51:30 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback