Tiedostot

A&O:ssa Tiedostot löytyvät Työhuoneesta.

Tiedostot sivulla on näkyvissä lista kansiota:
 • Oma julkinen: Voit julkaista dokumenttejasi muiden luettavaksi. Vain sinä voit tuoda kansioon tiedostoja, mutta muut pääsevät lukemaan niitä.
 • Oma yksityinen: Voit tuoda kansioon omia dokumenttejasi. Muut eivät näe niitä.
 • Muut käyttäjät: Pääset katselemaan muiden käyttäjien julkisia kansioita ja niiden sisältämiä dokumentteja.
 • Omat ryhmät: Voit viedä ryhmän yksityiseen kansioon dokumentteja, joita ainoastaan ryhmän jäsenet pääsevät näkemään. Ryhmän julkiseen kansioon voivat kaikki ryhmän jäsenet viedä dokumentteja ja julkaista ne muiden kurssilaisten näkyviin.
 • Muut ryhmät: Pääset katselemaan muiden ryhmien julkisia kansioita ja niiden sisältämiä dokumentteja.

Tiedoston siirto A&O:hon

Tiedosto siirretään A&O:hon seuraavalla tavalla:
 1. Työhuoneen oikeasta ylälaidasta löytyy tiedostot linkki
 2. Valitaan hakemisto, johon tiedosto siirretään
 3. Painetaan Tuo tiedosto linkkiä
 4. Avautuvassa ikkunassa painetaan Browse, etsitään haluttu tiedosto ja painetaan
Siirrä valittu tiedosto painiketta.

Tiedoston siirto kansiosta toiseen

 1. Valitaan tiedostonhallinnasta yksityinen kansio ja sieltä haluttu tiedostorastittamalla
 2. Valitaan kopioi tai leikkaa ominaisuus
 3. Siirrytään julkiseen kansioon ja painetaan Liitä-kuvaketta
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Jul 2010 - 14:51:54 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback