Kurssin ohjelman, työvälineiden ja asetusten hallinta

Opettajalla on vapaat kädet muokata kurssiaan A&O:ssa. Opettajan käytössä on kurssin hallinnointiominaisuudet, joilla pääsee muokkaamaan kurssin ohjelmaa, tehtäviä, keskusteluja, materiaaleja, tehtäviä, kyselyitä, kurssilaisia sekä kurssin asetuksia.

Ohjelman muokkaaminen

Kurssin ohjelman muokkaaminen aloitetaan klikkaamalla kurssisivun oikean reunan Hallinnointi-lohkon "Siirry muokkaustilaan"-linkkiä, jonka jälkeen pääsee muokkaamaan kurssin ohjelmassa olevien viikkojen/aiheiden sisältöjä sekä lisäämään uusia viikkoja/aiheita.

Työvälineiden muokkaaminen

Tehtäviä, keskusteluja, materiaaleja, tehtäviä, kyselyitä ja kurssilaisia pääsee lisäämään ja muokkaamaan kurssisivun oikeasta reunasta löytyvän Työvälineet-lohkon linkkien kautta.

Materiaalien lisääminen kurssille

Materiaalit lisätään kurssille kurssisivun Työvälineet lohkon Materiaalit-linkin kautta. Jos materiaali on yksittäinen dokumentti (kuten PDF tai valokuva), valitse "Lisää uusi tiedosto" -linkki. Jos materiaali on HTML-sivusto, pitää siitä tehdä ensin A&O:n materiaalipaketti MaterialDescriptor-työkalulla ( http://ao.tut.fi/materialdescriptor/) jonka jälkeen se voidaan lisätä materiaaliksi "Lisää A&O:n materiaalipaketti" -linkillä. Jos materiaali on julkaistu verkossa A&O:n ulkopuolella, käytä "Lisää linkki ulkoiseen materiaaliin" -linkkiä. Täytä tarvittavat materiaalin tiedot ja valitse omalta koneeltasi materiaalitiedosto tai A&O:n materiaalipaketti tai lisää linkki ulkoiseen materiaaliin. Klikkaa "Lisää materiaali"-painiketta.

Opiskelijat löytävät kurssille lisätyt materiaalit kurssin etusivun Työvälineet-lohkon Materiaalit-linkin kautta.

Materiaalin lisääminen kurssin ohjelmaan

Kurssin ohjelmaan lisättävä materiaali pitää olla lisättynä kurssin materiaaleihin edeltävän ohjeen mukaisesti. Kun materiaali on lisätty materiaaleihin, siirry kurssisivulle ja klikkaa Hallinnointi-lohkosta "Siirry muokkaustilaan"-linkkiä. Nyt jokaiseen kurssin ohjelmassa olevaan laatikkoon (viikko tai aihe) ilmestyy muokkauspainikkeita. Klikkaa sen viikon/aiheen kohdalta johon haluat materiaalin "Lisää viite sisältöön"-painiketta, niin pääset valitsemaan materiaalin, joka lisätään ko. kohtaan.

Materiaalin formaatin valintaan vaikuttavia asioita

Materiaali voi olla tyypiltään tiedosto eli yhdestä tiedostosta koostuva dokumentti kuten PDF-dokumentti tai valokuva. A&O ei rajoita käytettävien tiedostojen formaattia mutta opettajan kannattaa tiedoston formaattia valitessaan tarkistaa mitä ohjelmia opiskelijoilla on käytössään tiedostojen katseluun tai kuunteluun. A&O ei tarjoa mitään ohjelmia tiedostojen avaamiseen vaan opiskelijalta tulee löytyä tarvittavat ohjelmistot.

Kurssin asetusten muokkaaminen

Kurssin etusivun Hallinnointi-lohkon "Kurssin asetukset"-linkistä pääsee muokkaamaan kurssin nimeä, lyhennettä, kuvausta yms. Kurssin saa julkaistua opiskelijoille asettamalla Toiminta-asetuksen Käynnissä-tilaan. Suunnitteilla-tilassa kurssi on suljettu opiskelijoilta eivätkä he voi ilmoittautua kurssille tai näe kurssia vaikka olisivat kurssin jäseniä. Kurssin ohjelman jäsennys Viikko- tai Aihe-jaotteinen. Viikkojaotteinen ohjelma jakautuu 7 päivän viikkoihin alkaen siitä päivästä, joka on asetettu Alkupäivään.

Kurssilaisten hallinta

Jos haluat rajoittaa opiskelijoita, jotka pääsevät kurssille, voit säätää ilmoittautumisasetuksia(Ilmoittautuminen kurssin asetuksissa). Oletuksena kaikki halukkaat pääsevät kurssille kun Ilmoittautuminen asetus on tilassa Kaikki ilmoittautumiset hyväksytään. Jos haluat hyväksyä erikseen opiskelijat kurssille voit laittaa ko. asetuksen "Ilmoittautumiset menevät jonoon odottamaan hyväksyntää"-tilaan, jolloin ilmoittautumiset pitää hyväksyä kurssin etusivun Työkalut-lohkon Kurssilaiset-toiminnon kautta (Siellä Avoimet jäsenhakemukset -linkki). Voit myös lisätä kurssille uusia jäseniä Kurssilaiset-työvälineen Kurssilaisten lisääminen-linkin kautta. (Lisättävän henkilön tulee olla ainakin kerran kirjautunut A&O:hon koska muuten hänellä ei ole tunnusta A&O:ssa.) Saat lisättyä kurssille opettajan valitsemalla haluamasi henkilön Kurssilaiset listasta ja sitten klikkaamalla Vaihda valittujen käyttäjätyyppiä -painiketta.
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Jul 2010 - 14:57:33 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback