Ryhmät

A&O:n ryhmät löytyvät A&O:n etusivun Ryhmät-lohkosta. Listassa näkyvät kaikki ne ryhmät, jossa käyttäjä on jäsenenä.

Ryhmien luonti, hallinta sekä ryhmiin ilmoittautuminen tehdään etusivun Ryhmät-lohkon "Kaikki ryhmät" -linkin kautta.

Ryhmät ovat tarkoitettu pienryhmätyöskentelyyn. Yksittäisen ryhmän käytössä on omat keskustelut, ryhmän tiedostot sekä kalenteri.

Ryhmän keskustelut

Jokaisella ryhmällä on A&O:n keskusteluissa oma keskustelualue, jossa ryhmän jäsenillä on mahdollisuus käydä omia keskustelujaan, jotka eivät näy muille käyttäjille.

Ryhmien keskusteluihin "pääsee käsiksi" myös toista kautta. Katso kohta Keskustelut.

Ryhmän tiedostot

Ryhmä voi tuoda A&O-ympäristöön omia tiedostojaan. Tiedostot voi sijoittaa joko
  • Yksityiseen kansioon > näkyvät vain ryhmän jäsenille
  • Julkiseen kansioon > näkyvät kaikille kurssilaisille.
Ryhmien tiedostokansioihin "pääsee käsiksi" myös toista kautta. Katso kohta Tiedostot.

Ryhmän kalenteri

Ryhmän jäsenet voivat lisätä Kalenteriin vain ryhmälle näkyviä tapahtumia. Katso ohjeet kalenterin käyttöön sekä ohjeet miten Kalenteriin "pääsee käsiksi" myös toista kautta kohdasta Kalenteri.

Ryhmästä eroaminen

Ryhmästä voit erota valitsemalla Työhuoneen Ryhmät listasta halutun "Ryhmän nimi" linkin ja valitsemalla seuraavasta näkymästä linkin "Eroa ryhmästä"
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Jul 2010 - 14:50:53 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback