You are here: TUTWiki>ELouhi>WebHome (revision 11)

Tervetuloa Energian louhinta (ELouhi)-projektin kotisivuille (sivut rakenteilla)

Energian louhinta lyhyesti

Energian louhinnassa muunnnetaan ympäristön energiaa, kuten värinöitä, veden virtausta putkistoissa, tuulta, valoa ja lämpöenergiaa, sähköenergiaksi. Tätä energiaa voidaan taas

hyötykäyttää erilaisissa sovelluksissa, kuten langattomissa sensoreissa, jolloin säästetään johdotuksissa tai paristojen vaihtamiselta. Energian louhinta on myös houkutteleevaa sen

vaivattomuuden vuoksi monissa käytännön sovelluksissa.

Projektin tavoitteet

Projektin tarkoituksena on kehittää energian louhinta -sovelluksia kotimaisen teollisuuden tarpeisiin. Projektissa tutkitaan ja parannetaan sekä uusia uusia innovatiivisia materiaaleja että

perinteisiä pietsosähköisiä ja magnetosriktiivisiä materiaaleja. Lisäksi kehitetään menetelmiä energian varastointiin.

Projektin osapuolet

Prejektissa on mukana Tampereen Teknillisen yliopiston Porin ja Kankaanpään yksiköt sekä Prizztech Oy:n magneettiteknologia keskus. Lisäksi mukana on joukko suomalaisia alojensa

huippuyrityksiä. Projekti kuuluu Tekesin Sulautettu tietotekniikka -ohjelmaan ja on saanut rahoitusta Eurooan aluekehitysrahastolta.


Print version |  PDF  | History: r14 | r12 < r11 < r10 < r9 | 
Topic revision: r11 - 31 Jan 2011 - 10:49:24 - KimSchlesier
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback