DSpacen integrointi oppimisalustaan

Taustaa

Nykytilanteessa hyvin suuri osa yliopistoissa ja korkeakouluissa käytetystä digitaalisten oppimateriaalista säilytetään ja julkaistaan oppimisalustoissa kuten Moodle. Oppimisalusta on ongelmallinen julkaisualusta ensinnäkin koska sinne tallennettujen aineistojen löydettävyys on hyvin heikkoa koska aineistoihin pääsevät käsiksi vain oppimisalustan kursseille osallistuvat henkilöt eikä tietoa materiaalien olemassaolosta ole kurssien ulkopuolella. Toinen suuri ongelma on, että oppimisalustaan tallennetun oppimateriaalin käyttö usealla eri kurssilla on hankalaa. Ainakin Moodle-oppimisalusta toimii niin, että Moodleen tallennetut oppimateriaalitiedostot ovat sidottuja yhteen kurssiin eikä niitä voi käyttää muilla kursseilla, jolloin tiedosto pitää erikseen kopioida kaikille niille kursseille joilla sitä käytetään. Usean samanlaisen version säilyttäminen samasta tiedostosta ei ole järkevää ainakaan tiedon päivitettävyyden sekä palvelinten levytilantarpeiden näkökulmasta.

Erillisen julkaisuarkiston käyttö oppimateriaalien tallentamiseen helpottaisi merkittävästi oppimateriaalien löydettävyyttä ja uudelleenkäytettävyyttä. Materiaalit olisivat julkaisuarkistoon tallennettujen kuvailutietojensa ansiosta löydettävissä eri hakupalveluilla eikä materiaalitiedostoja tarvitsisi kopioida oppimisalustojen kursseille vaan kursseille voisi tallentaa vain materiaalien kuvailutietoja sekä linkin julkaisuarkistoon.

Oppimisalustat ovat hyvin yleisessä käytössä Suomen yliopistoissa ja korkeakouluissa mutta oppimateriaalien julkaisemiseen ja varastoimiseen käytettäviä julkaisuarkistoja on ollut hyvin harvassa. Useita DSpace-ohjelmistoon perustuvia julkaisuarkistoja ollaan kuitenkin perustamassa Suomen yliopistoissa ja korkeakouluissa. Julkaisuarkistojen käyttöönotto nyt oppimisalustoihin tallennettavien oppimateriaalien tallennus- ja julkaisujärjestelmänä olisi myös opettajien näkökulmasta mahdollista jos ja kun oppimateriaalien tallennus julkaisuarkistoon olisi yhtä helppoa kuin oppimisalustoihin ja jos julkaisuarkistoon tallennetun oppimateriaalien käytön rajaaminen halutulle kohdeyleisölle kuten tietylle organisaatiolle tai jopa tietylle kurssille onnistuu helposti.

Seuraavassa on kartoitettu oppimisalustojen käyttäjien näkökulmasta käyttötarpeita julkaisuarkistoille sekä DSpace-julkaisuarkiston ja Moodle-oppimisalustan integroinnin mahdollisuuksia.

Tarpeet

 1. Opettaja voi tallentaa kurssin oppimateriaalit DSpaceen ja linkittää ne helposti kurssille oppimisalustalla. Tämän pitäisi olla yhtä helppoa kuin oppimateriaalin tallentaminen nykyisin suoraan oppimisalustan kuten Moodlen kurssille.
 2. Opettaja voi helposti tallentaa oppimisalustalla olevia kurssimateriaalejaan DSpaceen
 3. Opettajan pitää pystyä helposti määrittelemään DSpaceen tallennettavan oppimateriaalin tekijänoikeudet/käyttöoikeudet materiaalin tallentamisvaiheessa. Materiaalin käyttöoikeudet pitää pystyä määrittelemään ainakin organisaatiokohtaisesti ja mahdollisesti myös kurssikohtaisesti. DSpacen pitää tarkistaa käyttöoikeudet kun opiskelija tai muu käyttäjä yrittää avata materiaalia DSpacesta.
 4. Opettaja voi oppimisalustalla lisätessään kurssilleen oppimateriaaleja etsiä ja lisätä materiaaleja helposti DSpacesta/Nellistä
 5. Opiskelija pystyy vaivattomasti käyttämään oppimisalustalle linkitettyjä oppimateriaaleja eli esim. DSpacesta ladattavan materiaalin käyttöoikeuksien tarkistus tapahtuu opiskelijan huomaamatta (shibboleth-tunnistautuminen ja käyttöoikeuksien tarkistus tapahtuu "lennosta")

Käyttötapaskenaarioita oppimateriaalien julkaisemiseen Moodle-oppimisalustassa

Skenaariot on määritelty Tampereen yliopistolla syksyllä 2008. Määrittelijäinä mm. Stefan Oino.

Käyttötapakuvaus 1: Oppimateriaali, joka tallennetaan Moodlen kautta DSpaceen ja linkitetään Moodleen. Periaate on, että itse materiaali sijaitsee DSpacessa, mutta materiaalin linkki (URN-tunnus) näkyy Moodle-kurssialueen tiedostolistassa.
 1. Opettaja on saanut valmiiksi oppimateriaalin (esim. PPT-luentokalvot)
 2. Opettaja kirjautuu Moodleen omalla peruspalvelutunnuksellaan ja salasanallaan ja valitsee käytettävissä olevista kurssialueista sen alueen, jolla tehtyä oppimateriaalia on tarkoitus käyttää
 3. Opettaja käy tallentamassa materiaalin kurssialueella olevan Tiedostot-näkymän kautta DSpaceen. Tiedostot-alueella voisi olla esimerkiksi ”Vie tiedosto DSpaceen” painike.
 4. ”Vie tiedosto DSpaceen” painikkeen avulla materiaali liitetään DSpacen julkaisuputkeen, jonka jälkeen opettaja syöttää materiaalin metatiedot, määrittelee käyttöehdot ja tallentaa materiaalin arkistoon. Kyseisen kurssin koodi on siirtynyt Moodlesta automaattisesti julkaisuputkessa olevaan sopimusmalliin. Mikäli opettaja haluaa rajoittaa käyttöoikeuden ainoastaan kyseisen kurssin käyttöön, hän jättää kurssikoodin sopimukseen. Mikäli opettaja ei halua rajoittaa materiaalin käyttöä, hän ottaa kurssikoodin pois sopimuksesta. Opettaja voi myös valita korkeakouluvalikosta, jos hän haluaa materiaalin vain tietyn/tiettyjen korkeakoulujen käyttöön.
 5. Opettaja siirtyy takaisin Moodleen, kurssialueen tiedostonäkymään, jonne materiaalin URN-tunnus sopimusteksteineen on siirtynyt.
Käyttötapakuvaus 2: Oppimateriaali, joka tallennetaan DSpaceen ja linkitetään Moodleen. Periaate on, että itse materiaali sijaitsee DSpacessa, mutta materiaalin linkki (URN-tunnus) näkyy Moodlekurssialueen tiedostolistassa.
 1. Opettaja on saanut valmiiksi oppimateriaalin (esim. PPT-luentokalvot)
 2. Opettaja kirjautuu DSpaceen omalla peruspalvelutunnuksellaan ja salasanallaan
 3. Opettaja valitsee julkaisuarkistosta oikean kokoelman ja painaa ”Lisää uusi materiaali kokoelmaan” painiketta.
 4. Opettaja lisää materiaalin liitetiedostoksi, syöttää materiaalin metatiedot DSpaceen ja määrittelee käyttöehdot sekä hyväksyy tallennuksen. Mikäli opettaja haluaa rajoittaa käyttöoikeuden ainoastaan tietyn kurssin tai tietyn korkeakoulun käyttöön, hänen on kirjoitettava kurssin koodi sopimukseen, jolloin materiaali on DSpacen kautta käytettävissä ainoastaan kyseisen kurssin osallistujille. Tai vastaavasti opettaja valitsee korkeakouluvalikosta, mikäli hän haluaa rajoittaa materiaalin käyttöä tietyn/tiettyjen korkeakoulujen käyttöön.
 5. Tallennuksen hyväksymisen jälkeen DSpace tarjoaa URN-tunnuksen materiaaliin (esimerkiksi kopioitavaksi)
 6. Opettaja siirtyy Moodleen ja linkittää materiaalin URN-tunnuksen sopimusteksteineen tietyn kurssialueen tiedostolistaan.

Yhteiskäyttöisten materiaalien haku Moodleen

Moodlen tiedostoalueella on ”Hae yhteiskäyttöisiä materiaaleja” painike, jonka avulla opettaja voi hakea yhteiskäyttöisten oppimateriaalien URN-tunnuksia sopimusteksteineen DSpacesta Moodlen tiedostoalueelle. Haku kohdistuisi julkaisuarkiston oppimateriaalikokoelmiin, joissa hakukone tunnistaisi yhteiskäyttöiset oppimateriaalit siitä, että niiden sopimuksiin ei ole kirjattu kurssikoodia.

PowerPoint-kalvojen konvertointi Flash-muotoon DSpacen julkaisuputkessa(SlideShare-tyyppinen toiminnallisuus)

Kun PowerPoint-muodossa oleva tiedosto on liitetty DSpacen julkaisuputkeen, järjestelmä tunnistaa formaatin ja konvertoi materiaalin automaattisesti Flash-muotoon. Konvertoinnin tuotoksena syntyy myös ns. Embed-koodi, jonka käyttäjä voi kopioida itselleen, mikäli haluaa tallentaa materiaalin myös johonkin toiseen palveluun.

Integraation toteuttaminen

DSpacen ja oppimisalustan integroinnin tekninen toteutus kannattanee toteuttaa hyödyntäen mahdollisimman pitkälle järjestelmien olemassa olevia rajapintoja tinkimättä silti liikaa järjestelmän käytettävyydestä. Rajapintoja käyttämällä toteutuksesta saadaan tehtyä mahdollisimman riippumaton DSpacen ja oppimisalustan ohjelmistojen muutoksilta. Näin niin DSpacen, oppimisalustan kuin mahdollisen integrointiin kehitettävän ohjelmakoodin ylläpidettävyys ja toimivuus säilyy mahdollisimman hyvänä myös jatkossa.

DSpacen rajapinnat

Kaikki rajapinnat, joiden kautta DSpace voidaan integroida toiseen järjestelmään, on lueteltu täällä: http://wiki.dspace.org/index.php//NetworkInterfaces
 • The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) on tiedonhakurajapinta, jonka kautta voi DSpacesta haravoida tietueita eli hakea aineistojen kuvailutietoja. Käytännössä DSpacesta voi hakea OAI-PHM:n määrittelemillä http-pyynnöillä kavailutietoja, jotka DSpace palauttaa OAI-PHM:n määrittelemässä XML-muodossa. OAI-PHM -rajapinta kuuluu DSpace 1.5:n peruskokoonpanoon.
 • Lightweight Network Interface (LNI) on yksinkertainen DSpacen rajapinta, jonka kautta mm. julkaisuja voidaan tallentaa ja tarkastella käyttäen WebDAV -protokollaa. Useille erilaisille alustoille (mm. PHP, Java) on olemassa WebDAV -kirjastoja, joten DSpacen toimiessa WebDAV -palvelimena, voidaan siihen liittää erilaisia WebDAV -asiakassovelluksia. LNI kuuluu DSpace 1.5:n peruskokoonpanoon.
 • SRW/U (Search & Retrieve Web Service / Search & Retrieve URL Service) on rajapinta, jonka kautta voidaan tehdä hakuja DSpaceen. SRW:n toteutus perustuu mm. web-palveluiden tekniikoiden (SOAP, WSDL) käyttämiseen. SRU on URL -perustainen vastine SRW:lle, jossa viestit lähetetään HTTP:n kautta käyttäen GET-metodia. SRW/U ei kuulu DSpacen peruskokoonpanoon, vaan se pitää asentaa erikseen. Jos oppimisalustan kautta halutaan tehdä hakuja DSpacen tietokantaan, voisi SRW/U -protokollan käyttäminen olla hyvä vaihtoehto.
 • "SWORD on julkaisuarkiston ulkopuolinen rajapinta, joten sillä voi syöttää automaattisesti aineistoa julkaisuarkistoihin, käyttää sitä julkaisuarkistojen välisessä aineistojen siirrossa tai vaatimattomana käyttäjän tiedonsyöttöliittymänä. Varsinaisena loppukäyttäjän käyttöliittymänä SWORD:ia tai sen asiakasohjelmia ei voi kuitenkaan pitää. Loppukäyttäjä tarvitsee työnkulun aineiston syöttämiseen, ja siihen tarkoitukseen ovat parhaita edelleen julkaisuarkistojen omat käyttöliittymät." Lähde DSpacessa versiosta 1.5 lähtien.

Moodle-oppimisalusta

 • Nykyisissä versioissa (versioon 1.9 asti) ainoa rajapinta, jonka avulla materiaaleihin liittyviä tietoja voi välittää DSpacesta Moodleen on RSS-syötteet. RSS-syötteiden avulla saisi esimerkiksi siirrettyä (meta)tiedot uusista DSpaceen tehdyistä julkaisuista Moodleen. RSS-syötteiden avulla ei kuitenkaan voi tehdä kohdennettuja hakuja tai tallentaa DSpaceen uusia aineistoja.
 • Moodle-oppimisalustan versioon 2.0 (nykyinen on 1.9) ollaan toteuttamassa Repository API, joka mahdollistaa sisältöjen tuomisen Moodleen ulkopuolisista järjestelmistä, ulkoisten järjestelmien sisältämien tiedostojen tarkastelemisen Moodlen käyttöliittymän kautta jne. Suunnitellun arkkitehtuurin mukaan jokaista ulkoista järjestelmää tai protokollaa kohden tulee tehdä oma Repository APIn toteuttava plugin Moodleen , joka on Moodlen tarjoaman rajapinnan (API) aliluokka ja jossa tarvittavat metodit on korvattu omilla toteutuksilla. Moodlen dokumentaatiossa mainitaan, että DSpace-plugin olisi yksi toteutettavista plugineista mutta sitä ei ole vielä toteutettu.
 • Moodlen versioon 2.0 ollaan toteuttamassa myös Portfolio API -rajapintaa, joka mahdollistaa Moodlessa olevien tiedostojen julkaisemisen ulkopuolisiin portfoliojärjestelmiin kuten Mahara Moodlen käyttöliittymän kautta. Suunnitellun arkkitehtuurin mukaan jokaista ulkoista järjestelmää tai protokollaa kohden tulee tehdä oma Portfolio APIn toteuttava plugin Moodleen , joka on Moodlen tarjoaman rajapinnan (API) aliluokka ja jossa tarvittavat metodit on korvattu omilla toteutuksilla. Moodlen dokumentaation perusteella Portfolio rajpinnan toteuttavaa DSpace-pluginia ei olla suunnittelemassa tai toteuttamassa. Rajapinnan toteutukseen liittyy myös Moodlen ja Portfoliojärjestelmän käyttäjätunnistuksen yhdistäminen, siten että kun Portfolio rekisteröidään Moodleen ulkoiseksi Portfolio-palveluksi, niin että kun käyttäjä yrittää tallentaa Moodlesta ulkoiseen Portfolioon tiedostoa, niin käyttäjätunnistus hoituu Portfolio-järjestelmään hoituu automaattisesti.
 • Moodle 1.6 (ja uudemmat) sisältää toteutuksen, joka mahdollistaa HarvestRoad Hive® -arkistojärjestelmän integroimisen Moodleen [1]. Hive on kaupallinen järjestelmä, eikä integroinnin teknisestä toteutuksesta ole tiettävästi vapaasti saatavilla dokumentaatiota. Moodlen lähdekoodihakemistossa ainakin seuraavista paikoista löytyy Hive -integraatioon liittyviä tiedostoja (joista saattaa olla jonkinlaista hyötyä toteutettaessa Moodle-Dspace -integraatio): moodle/sso/hive, moodle/mod/resource/type/repository.

Sakai-oppimisalusta

Dspace on aiemmin integroitu Sakai -oppimisympäristöön käyttäen LNI -rajapintaa [2] [3] [4].

Nelli-Moodle -integraatio

Nelliportaalista (http://www.nelliportaali.fi) on mahdollista siirtää Moodle-oppimisalustalle tietueita eli käytännössä viitetietoja IMS-sisältöpaketteina seuraavasti (huom. aineiston tallennus Moodle-muodossa ei toimi kaikkien yliopistojen Nelliportaaleissa kuten TTY:n Nellissä mutta toimii ainakin Turun yliopiston Nelliportaalissa)
 1. Etsi haluamasi aineisto Nelliportaalissa.
 2. Lisää aineisto koriin, jolloin se siirtyy omaNELLIin.
 3. Siirry omaNELLIin, valitse listalta haluamasi aineisto ja klikkaa "Tallenna tai lähetä valitut tietueet" linkkiä.
 4. Napsauta Moodle-painiketta (Export as IMS-package) ja tallenna aineisto omalle koneellesi.
 5. Siirry Moodleen haluamallesi kurssille, jolla olet opettajana. Laita kurssin muokkaustila päälle.
 6. Haluamasi viikon kohdalla valitse "Lisää aineisto..." alasvetovalikosta "Lisää IMS-sisältöpaketti". Täytä tiedot, siirrä materiaali omalta koneeltasi Moodleen ja valitse lisättäväksi aineistoksi.
Lisätietoa tietueiden siirrosta Nellistä Moodleen täällä http://wiki.helsinki.fi/display/Nelli/Tietueitten+siirto+virtuaalioppimisalustoihin

Turun yliopiston ohjeet viitetietojen siirtoon Nellistä Moodleen täällä http://kirjasto.utu.fi/tietopalvelut/oppaat/Nelli-Moodle-opas.pdf

Suositukset DSpacen ja Moodlen integraation tekniselle toteuttamiselle

 • Integraatio kannattaa perustaa molempien järjestelmien olemassa oleviin tiedonvaihdon rajapintoihin
 • DSpace 1.5:ssä on useita valmiita rajapintoja joita toteutuksessa kannattaa hyödyntään. Lupaavimmalta toteuttamisen kannalta vaikuttaa LNI-rajapinta koska se perustuu WebDAV-teknologiaan, jolle on tulossa tuki myös Moodlen versioon 2.0 tulevaan Repository-rajapintaan.
 • Moodlen Repository-rajapinta tulee vasta Moodlen versioon 2.0, joka on ilmestymässä keväällä 2009.
 • Ennen Moodle 2.0:n ilmestymistä ei DSpacen ja Moodlen integroinnin toteuttamista kannattane aloittaa.

Aiheesta muualla

Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 29 Jul 2010 - 14:49:09 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback