You are here: TUTWiki>HlabProjektiWiki>WebHome (revision 5)

Hypermedialaboratorion projektiwiki

Tämä on julkinen wiki-sivusto projekteille ja hankkeille, joihin Tampereen teknillisen yliopiston hypermedialaboratorio tavalla tai toisella osallistuu.

DSpace-hankkeet

DSpace julkaisuarkistoon liittyvät viralliset ja epäviralliset hankkeet, joissa TTY:n Hypermedialaboratorio on tavalla tai toisella mukana.

DSpace 1.5:n shibbolointi Ohjeet DSpace 1.5:n shibbolointiin

DSpacen suomennos Manakin 1.1:n ja DSpace XMLUI:n suomennokset

DSpacen integrointi oppimisalustaan Raportti vuodelta 2008

Julkaisukanavahankkeen DSpace Ohjeistusta Julkaisukanavahankkeen DSpace-ympäristön pystyttämiseen (2007)

Julkaisukanava-hankkeen DSpace-julkaisuarkiston shibbolointi Vuoden 2007 HAKA-hanke DSpace julkaisuarkiston shibboleth-käyttäjätunnistuksen ja käyttöoikeuksien hallinnan kehittämiseen

Muita hankkeita

Blogin shibbolointi Vuoden 2007 HAKA-hanke Wordpress-blogialustan shibboloimiseksi
Print version |  PDF  | History: r8 | r6 < r5 < r4 < r3 | 
Topic revision: r5 - 29 Jul 2010 - 16:00:39 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback