Results from HlabProjektiWiki web retrieved at 15:27 (Local)

BloginShibbolethAsetukset
Blogin shibboleth asetukset
BloginShibbolointiHanke
Blogin shibbolointi hanke Blogin shibbolointi pilotti Tampereen teknillisen yliopiston Hypermedialaboratorio suunnittelee ja toteuttaa vuoden 2007 aikana organisaatiorajat ...
ConfigurableItemSubmissionPatchAsennusohje
Configurable Item Submission patch Esittely Uuden julkaisun lisäämisprosessi ei ole konfiguroitavissa DSpace 1.4.2/Manakin 1.1 järjestelmän perusasennuksessa ...
DSpace142Asennusohje
DSpace 1.4.2 Asennusohje DSpace ohjelman uusin versio pystytyshetkellä on 1.4.2, joka on julkaistu toukokuussa 2007. Asentaminen Alkuperäinen asennusohje: http ...
DSpace15nShibbolointi
DSpace 1.5:n shibbolointi Ohjeet DSpace 1.5:n shibbolointiin * Asenna Shibboleth SP (http://www.federation.org.au/twiki/bin/view/Federation/ManualInstallSP). ...
DSpace15nXMLUInSuomennos
DSpace 1.5:n XMLUI:n suomennos Muokattu viimeksi 4.11.2008 ?xml version="1.0"? ! messages.xml Version: $Revision: 1.16 $ Date: $Date: 2006/08/08 22 ...
DSpacenIntegrointiOppimisalustaan
DSpacen integrointi oppimisalustaan Taustaa Nykytilanteessa hyvin suuri osa yliopistoissa ja korkeakouluissa käytetystä digitaalisten oppimateriaalista säilytet ...
DSpacenSuomennos
DSpacen suomennos DSpaceen tehtyjä suomennoksia. * DSpace 1.3.2:n suomennos (Helsingin yliopiston tekemä) * Manakin 1.1:n suomennos (Suomen kansalliskirjaston ...
JulkaisukanavaHankkeenDSpaceJulkaisuarkistonShibbolointi
Julkaisukanava hankkeen DSpace julkaisuarkiston shibbolointi Hanke DSpace julkaisuarkiston shibboleth käyttäjätunnistuksen ja käyttöoikeuksien hallinnan kehittämiseen ...
JulkaisukanavahankkeenDSpace
Julkaisukanavahankkeen DSpace Julkaisukanavahanke Julkaisukanava hanke konkretisoi SVY:n strategiaa kehittämällä verkko oppimateriaalien jakelua, löydettävyytt ...
KaavioBlogijarjestelmanProsesseista
Kaavio blogijärjestelmän prosesseista
Manakin11Asennusohje
Manakin 1.1 Asennusohje Johdanto Manakin on DSpacelle kehitetty XML pohjainen käyttöliittymäohjelmisto. DSpacen oman JSP käyttöliittymän muokkaaminen on käyt ...
Manakin11Suomennos
Manakin 1.1:n suomennos messages_fi.xml tiedosto (viimeisin muokkaus 4.3.2008) ?xml version="1.0"? ! messages_fi.xml Version: $Revision: 1.16 $ Date ...
ShibauthPHPtiedosto
Shibauth PHP tiedosto WordPress MU blogin shibboleth pluginin autentikoinnin toteuttavan PHP tiedoston lähdekoodi ?php /* Plugin Name: Shibboleth autentikointi ...
WebAtom
TUTWiki's HlabProjektiWiki web
WebHome
Hypermedialaboratorion projektiwiki Tämä on julkinen wiki sivusto projekteille ja hankkeille, joihin Tampereen teknillisen yliopiston hypermedialaboratorio tavalla ...
WebLeftBar
** * * * * * * * * %IF{"''!='guest'" then=" $percntINCLUDE{$quot$percntUSERSWEB$percnt.$percntWIKINAME$percntLeftBar ...
WebNotify
* .PasiHaekkinen
WebPreferences
HlabProjektiWiki Web Preferences The following settings are web preferences of the HlabProjektiWiki web. These preferences overwrite the site level preferences in ...
WebRss
" else="TUTWiki's HlabProjektiWiki web"}% /HlabProjektiWiki
WebStatistics
Statistics for HlabProjektiWiki Web Month: Topic views: Topic saves: File uploads: Most popular topic views: Top contributors for topic save and uploads ...
Number of topics: 27

See also the faster WebTopicList
Print version |  PDF  | History: r0 | 
Topic revision: r1 - 09 Jan 2009 - 14:00:00 - ProjectContributor
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback