EU_EAKR_logo_suomi_wiki.png

Projektissa mukana

Organisaatiot

Ohjausryhmä

  • Roope Raisamo (TaY), puheenjohtaja
  • Toni Pippola (TAMK), varapuheenjohtaja
  • Pirjo Kuhanen (TTY)
  • Jukka P. Saarinen (Nokia Oyj)
  • Ville Kairamo (Hermia Oy)
  • Lisäksi ohjausryhmän kokouksiin osallistuu Pirkanmaan Liiton edustajana Mia Kangasniemi

Rahoittaja

-- Users.MattiVuori - 08 Dec 2011
Print version |  PDF  | History: r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r4 - 14 Dec 2011 - 09:19:52 - Users.ToniPippola
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback