You are here: TUTWiki>K003>WebHome

K003 - Akkreditoitu Kalibrointilaboratorio

(SFS EN-ISO 17025:2005)

Tervetuloa K003 - kalibrointilaboratorion WIKI-sivuille.

Linkki mittauslaboratorion kotisivuille.


Linkki K003 ExtraNettiin

Henkilöstö

  • Tutkimuspäällikkö Tero Ristonen
    • Mittauslaboratorion johtaja
    • Kalibrointi
    • Koordinaattimittaus
  • Käyttöinsinööri Timo Antila
    • Työstökoneiden mittaukset
Print version |  PDF  | History: r21 < r20 < r19 < r18 | 
Topic revision: r21 - 13 Sep 2013 - 09:35:00 - TeroRistonen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback