K003 - Kalibrointilaboratorio

Tervetuloa K003 - kalibrointilaboratorion WIKI-sivuille.

Linkki mittauslaboratorion kotisivuille.

-

FINAS-arviointi 25.10.2011 - Restricted Access.

-

Henkilöstö

 • Tutkimuspäällikkö Tero Ristonen
  • Mittauslaboratorion johtaja
  • Kalibrointi
 • Käyttöinsinööri Timo Antila
  • Työstökoneiden mittaukset
 • Tutkija Jani Vainio
  • Mittauslaboratorion varavastuuhenkilö
  • Kalibrointi
  • Koordinaattimittaus


This topic: K003 > WebHome
Topic revision: r19 - 04 Feb 2013 - 13:22:02 - TeroRistonen
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback