You are here: TUTWiki>K003>WebHome (revision 17)

K003 - Kalibrointilaboratorio

Tervetuloa K003 - kalibrointilaboratorion WIKI-sivuille.

Linkki mittauslaboratorion kotisivuille.

-

FINAS-arviointi 9.11.2010 - Restricted Access.

-

Henkilöstö

 • Professori Heikki Tikka
  • Mittauslaboratorion johtaja
  • Koordinaattimittauskoneiden kalibrointi
 • Laboratorioinsinööri Tero Ristonen
  • Mittauslaboratorion varavastuuhenkilö
 • Käyttöinsinööri Timo Antila
  • Työstökoneiden mittaukset
 • Tutkija Jani Vainio
  • Kalibrointi
  • Koordinaattimittaus

Print version |  PDF  | History: r21 | r18 < r17 < r16 < r15 | 
Topic revision: r17 - 16 Aug 2011 - 09:38:39 - JaniVainio
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback