You are here: TUTWiki>K003>WebHome (revision 18)

K003 - Kalibrointilaboratorio

Tervetuloa K003 - kalibrointilaboratorion WIKI-sivuille.

Linkki mittauslaboratorion kotisivuille.

-

FINAS-arviointi 25.10.2011 - Restricted Access.

-

Henkilöstö

 • Professori Heikki Tikka
  • Mittauslaboratorion johtaja
  • Koordinaattimittauskoneiden kalibrointi
 • Laboratorioinsinööri Tero Ristonen
  • Mittauslaboratorion varavastuuhenkilö
 • Käyttöinsinööri Timo Antila
  • Työstökoneiden mittaukset
 • Tutkija Jani Vainio
  • Kalibrointi
  • Koordinaattimittaus

Print version |  PDF  | History: r21 | r19 < r18 < r17 < r16 | 
Topic revision: r18 - 07 Oct 2011 - 15:01:52 - JaniVainio
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback