Semogen II

Virtuaalinen konelaboratorio ja semanttinen mallinnus konejärjestelmän suunnittelun tukena (Semogen II)

Virtuaalinen konelaboratorio ja semanttinen mallinnus konejärjestelmän suunnittelun tukena (Semogen II) – hankkeessa tutkittiin semanttisen mallinnuksen menetelmien ja virtuaalisen konelaboratorion mahdollisuuksia tukea konejärjestelmän yhteistoiminnallista suunnitteluprosessia. Hanke pohjautui semanttiseen mallinnukseen, jolla ymmärretään linkittyneen, formaalin ja koneluettavan informaation menetelmien hyödyntämiseen konejärjestelmätuotteiden suunnittelussa.

Tulosaineistot

Loppuraportti

pdficon_large.png Semogen II -hankkeen loppuraportti (PDF)

Demovideo

Print version |  PDF  | History: r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r4 - 28 May 2013 - 16:26:54 - JaakkoSalonen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback