50 recent changes in Somestra Web retrieved at 04:22 (Local)

Seminaarit
Seminaarit Omat seminaarit 26.11.2013, Yritysten strategioiden toteuttamisen uudet keinot.Tampereen teknillinen yliopisto, Hervanta, Konetalo, 3krs, 2343. Klo 13 ...
WebHome
Länsi Suomen yritysten kehittäminen sosiaalisen median avulla Somestra Esite (pdf) Strateginen kehittäminen on yrityksille vierasta ja ne tarvitsevat työhön pitk ...
DI
DI TYÖ Työn nimi: Projektinhallinan kehittäminen sosiaalisen median aikakaudella Tekijä: Juha Kantele, Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos Tutkii: * Miten ...
Julkaisut
Julkaisut Tänne kerätään hankkeen aikana julkaistut julkiset raportit, pöytäkirjat, asialistat ja mahdolliset artikkelit. Lisäksi kerätään aiheeseen liittyvää muiden ...
Hanke
Hanke Alle on kuvattu hankkeen perustiedot tiivistetysti. Aikataulu 1.12.2011 30.4.2014 Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Rahoittajaviranomainen, Pirkanmaan ...
Keskustelu
Keskustelu Hanke ei perusta omaa keskustelualuettaan strategioista ja somesta keskustelua varten vaan käyttää jo olemassa olevia lukuisia keskusteluryhmiä hyväkseen ...
Yhteystiedot
Yhteystiedot Tampereen teknillinen yliopisto (Tuotantotekniikan laitos) Heli Laurikkalaheli.laurikkala@tut.fi puh. 0400 159 170 Pentti Huttunen pentti.huttunen@tut ...
Työkalut
Työkalut Hankkeessa on käytössä useita strategian kehittämisen työkaluja, jotka valitaan tapauskohtaisesti kunkin yrityksen kohdalta. Esimerkkityökaluja ovat: ...
Some
Some Hankkeessa kartoitetaan ja tuodaan Some (Social Media) ideologiaa ja sen työkaluja strategian kehittämisen avuksi. Lisäksi tarkistellaan miten some voidaan tuoda ...
Koulutus
Koulutus Tampereen teknillinen yliopisto järjestää kaksi koulutustilaisuutta kehitettäville yrityksille. Koulutustilaisuuksissa käsitellään projektin aikana esille ...
Extranet
Extranet Hankkeeseen osallistuville yrityksille tarjotaan oma suljettu ympäristönsä, jonka sisältöä ja palveluja kehitetään koko hankkeen ajan. Extranet on ainoastaan ...
WebNotify
* .WikiGuest * .WikiGuest example #64;your.company *
WebLeftBar
//WebCreateNewTopic?topicparent=WebHome "}% %IF{"''!='guest'" then=" $percntINCLUDE{$quot$percntUSERSWEB$percnt.$percntWIKINAME$percntLeftBar$quot warn=$quot$quot ...
WebMembers
* **: %INCLUDE{".GroupViewTemplate" section="rendergroup" groupname="SomestraGroup" twisty="on" twistyalign="left" ...
WebPreferences
Somestra Web Preferences Access control Users or groups who are allowed to view, change and rename topics in the Somestra web. Remember that an empty setting is a ...
WebAtom
TUTWiki's Somestra web
WebRss
" else="TUTWiki's Somestra web"}% /Somestra
WebStatistics
Statistics for Somestra Web Month: Topic views: Topic saves: File uploads: Most popular topic views: Top contributors for topic save and uploads: ...
Number of topics: 24

See also: rss-small RSS feed, recent changes with 50, 100, 200, 500, 1000 topics, all changes
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 05 Mar 2012 - 08:55:17 - AdminUser
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback