You are here: TUTWiki>Somestra>WebHome

Länsi-Suomen yritysten kehittäminen sosiaalisen median avulla - Somestra

Esite (pdf)

Strateginen kehittäminen on yrityksille vierasta ja ne tarvitsevat työhön pitkäkestoista ulkopuolista ohjausta, mikä sitoo myös yrityksen omia resursseja. Yritysten voi olla vaikea saada riittävä ryhmä avainhenkilöitä tai johtajia kokoon strategisiin kehittämistilaisuuksiin erityisesti mikäli toimipisteet sijaitsevat kaukana toisistaan. Usein yrityksiltä puuttuu kirjallinen strategia kokonaan tai se ei ohjaa toimintaa siten kuin sen kuuluisi.

Projektin tavoitteena on luoda ja testata uusi sosiaalista mediaa käyttävä malli ja toimintatapa strategiseen kehittämiseen yrityksissä ja yritysverkostoissa sekä yritysten ja kehittäjätahojen väliseen yhteistyöhön. Malli mahdollistaa yritysten reaaliaikaiseen kehittämiseen, kehittämistyökalujen ja niihin liittyvän osaamisen levittämisen sekä uusien yritysten perustamisvaiheen palvelujen tarjoamisen sosiaalisen median ympäristössä. Kehittämistahojen keskinäinen yhteistyö lisääntyy ja kehittäminen ja koulutus tapahtuvat aiempaa enemmän yritysten tarpeisiin perustuen.

Projektissa toteutettavan yritysten strategisen kehittämisen tavoitteena on selvittää yritysten toiminnan nykytila ja tavoitteet sekä laatia niiden pohjalta kehittämissuunnitelma yrityksen tulevan toiminnan pohjaksi. Kehittämistyö toteutetaan haastattelujen ja kehittämispalavereiden avulla ja niihin osallistuvat sekä yrityksen johto että taktisen tason toiminnasta vastaavat avainhenkilöt.

Somestra_Sopimus.pdf hankkeeseen ilmoittautumiseen.

TTY_kapea.jpg PSKK4vari.jpgELY_RGB.JPGjamsek_logo_rgb.JPGvipuvoimaaEU_rgb_2007_2013.jpgEUlippu_ja_euroopansosiaalirahasto.jpg

.
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Somestra_Sopimus.pdfpdf Somestra_Sopimus.pdf manage 48.1 K 29 Nov 2012 - 11:57 PetriLinna  
SuomiAreena_esite.pdfpdf SuomiAreena_esite.pdf manage 885.2 K 11 Jul 2013 - 12:34 PetriLinna SuomiAreena?_esite
Print version |  PDF  | History: r17 < r16 < r15 < r14 | 
Topic revision: r17 - 09 Oct 2013 - 15:20:11 - PetriLinna
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback