FlexWebListExamples

These are some simple examples to show how to use the basic features of the FlexWebListPlugin. Please create some subwebs in the Sandbox web for a better illustration of the examples below.

No params

%FLEXWEBLIST%
AIDA AetOKayttoOhje? Ajatar Avaras CSMHotelli Champion ChampionTools? CoSE? CodingSkills? CompPhys? DACI DCS DENIS DOE Departments/TLO ELouhi Fudge GreenTUT? Hankeprosessi HlabProjektiWiki? InnoPilotti? K003 KEKE LeanMES? MARC2006 MARC2011 MEC/Inverse MRG MSTGroup MatoOpas? Monimuoto NICO ProTurva? RATA SigALa? SigALa?/Electroacoustics SigALa?/Paikkatietoanalyysi SmartHome? SmartHome?/SynchronizationSystem SmartSimulators? Somestra System TUTFootballTournament2015? TUTResearchNetwork? TerveellinenTurvallinenYmparisto? Tietoturva Tietoturva/Tutkielmat Trash/Electroacoustics Trash/JulkisenSivustonUudistus Trash/Projects Turvoke UCPori UCPori/OPY UbiServe? Users VisionGroup? WikiHelp? Wille

Influencing order

%FLEXWEBLIST{webs="%MAINWEB%,public,%SYSTEMWEB%"}%
Users AIDA AetOKayttoOhje? Ajatar Avaras CSMHotelli Champion ChampionTools? CoSE? CodingSkills? CompPhys? DACI DCS DENIS DOE Departments/TLO ELouhi Fudge GreenTUT? Hankeprosessi HlabProjektiWiki? InnoPilotti? K003 KEKE LeanMES? MARC2006 MARC2011 MEC/Inverse MRG MSTGroup MatoOpas? Monimuoto NICO ProTurva? RATA SigALa? SigALa?/Electroacoustics SigALa?/Paikkatietoanalyysi SmartHome? SmartHome?/SynchronizationSystem SmartSimulators? Somestra System TUTFootballTournament2015? TUTResearchNetwork? TerveellinenTurvallinenYmparisto? Tietoturva Tietoturva/Tutkielmat Trash/Electroacoustics Trash/JulkisenSivustonUudistus Trash/Projects Turvoke UCPori UCPori/OPY UbiServe? VisionGroup? WikiHelp? Wille

Controlling subwebs

No subwebs

%FLEXWEBLIST{subwebs="none"}%
AIDA AetOKayttoOhje? Ajatar Avaras CSMHotelli Champion ChampionTools? CoSE? CodingSkills? CompPhys? DACI DCS DENIS DOE ELouhi Fudge GreenTUT? Hankeprosessi HlabProjektiWiki? InnoPilotti? K003 KEKE LeanMES? MARC2006 MARC2011 MRG MSTGroup MatoOpas? Monimuoto NICO ProTurva? RATA SigALa? SmartHome? SmartSimulators? Somestra System TUTFootballTournament2015? TUTResearchNetwork? TerveellinenTurvallinenYmparisto? Tietoturva Turvoke UCPori UbiServe? Users VisionGroup? WikiHelp? Wille

Only subwebs

%FLEXWEBLIST{subwebs="only"}%
Departments/TLO MEC/Inverse SigALa?/Electroacoustics SigALa?/Paikkatietoanalyysi SmartHome?/SynchronizationSystem Tietoturva/Tutkielmat Trash/Electroacoustics Trash/JulkisenSivustonUudistus Trash/Projects UCPori/OPY

Subwebs of "Sandbox"

%FLEXWEBLIST{subwebs="Sandbox"}%

Using include and exclude

Exclude TestCases and Trash webs

%FLEXWEBLIST{exclude="(TestCases|Trash).*" subwebs="none"}%
AIDA AetOKayttoOhje? Ajatar Avaras CSMHotelli Champion ChampionTools? CoSE? CodingSkills? CompPhys? DACI DCS DENIS DOE ELouhi Fudge GreenTUT? Hankeprosessi HlabProjektiWiki? InnoPilotti? K003 KEKE LeanMES? MARC2006 MARC2011 MRG MSTGroup MatoOpas? Monimuoto NICO ProTurva? RATA SigALa? SmartHome? SmartSimulators? Somestra System TUTFootballTournament2015? TUTResearchNetwork? TerveellinenTurvallinenYmparisto? Tietoturva Turvoke UCPori UbiServe? Users VisionGroup? WikiHelp? Wille

Include Sandbox web and all of its subwebs

%FLEXWEBLIST{include="Sandbox(/\w+)?"}%

Creating lists

Simple nested list

%FLEXWEBLIST{format="$indent  * [[$web.%HOMETOPIC%][$name]]$n"}%

Nested list using HTML

%FLEXWEBLIST{
  header="<ul>" 
  format="<li>[[$web.%HOMETOPIC%][$name]]" 
  separator="</li>"
  footer="</li></ul>" 
}%

Nested calls to FLEXWEBLIST

%FLEXWEBLIST{
  exclude="(TestCases|Trash).*" 
  subwebs="none"
  selection="Applications"
  format="$indent  * [[$web.%HOMETOPIC%][$name]]$n"
  markerformat="$percntFLEXWEBLIST{
   include=\"^$web.*\"
   format=\"$dollarindent  * [[$dollarweb.%HOMETOPIC%][$dollarname]]$dollarn\"
  }$percnt"
}%

Twisty weblist

needs the Foswiki:Extensions/TwistyPlugin
%FLEXWEBLIST{
  header="<ul><li>" 
  format="
   $percntTWISTY{
    link=\"$name $percntIF{\"$nrsubwebs > 0\" then=\"($nrsubwebs)\"}$percnt\"
   }$percnt"
  separator="$percntENDTWISTY$percnt</li><li>"
  footer="</li></ul>" 
}%

Sitemap

AIDA Tutkimusprojekti Innovatiivinen mukautuva aluerakentaminen Adaptive Innovative Developmentprocess for sustainable Area (AIDA)
AetOKayttoOhje A&O-oppimisalustan käyttöohje
CSMHotelli CSM-Hotelli -hankkeen wikisivusto
CoSE Ohjelmistotekniikka, Pori
DACI DACI research group wiki
DCS Department of Computer Systems
DOE
TLO Department of Business Information Management and Logistics
ELouhi Energian louhinta- projektin kotisivut.
Fudge Fudge-tutkimusprojektin julkiset sivut.
HlabProjektiWiki Hypermedialaboratorion projektien julkinen wikisivusto
K003 K003-kalibrointilaboratorion esittelyyn ja tietojen jakamiseen.
KEKE Kestävän kehityksen kilpailukykyinen ekotuotanto (KEKE) projektin sivusto
MARC2006 MARC 2006 materials
MARC2011 MARC 2011: The Fourth International Course on Conservation of Modern Architecture Metamorphosis: Understanding and Managing Change
MRG
NICO NICO (Kestävästi kilpailukykyisten tuotantoverkkojen kehittämisen, analysoinnin sekä ohjaamisen viitekehys ja työkalut) tutkimusprojektin sivusto
SigALa Porin yksikön signaalinkäsittely-ryhmän sivut projekteille ja kursseille
Electroacoustics Porin yksikön signaalinkäsittely-ryhmän sivut projekteille ja kursseille
Paikkatietoanalyysi Porin yksikön signaalinkäsittely-ryhmän sivut projekteille ja kursseille
TUTResearchNetwork TUT Research Network Public Pages
Tietoturva Tietoturvallisuuden opetus (Information security education)
Tutkielmat Tietoturvan Jatkokurssin harjoitustöinä tehtyjä tutkielmia
Projects Root web for project webs
Turvoke Turvoke wiki
OPY
UbiServe The UBISERVE-project (Research on Future Ubiquitous Services and Applications) wiki
WikiHelp Help

Mapping names

%FLEXWEBLIST{
  map="TestCases=Tests,%SYSTEMWEB%=Documentation,%USERSWEB%=Users"
  format="$indent  * [[$web.%HOMETOPIC%][$name]]$n"
}%

Marking a selection

Using marker

%FLEXWEBLIST{
  exclude="(TestCases|Trash).*"
  format="$indent  * <span class=\"$marker\"> $web </span>$n"
  marker="foswikiAlert"
  selection="%BASEWEB%"
}%
 • AIDA
 • AetOKayttoOhje?
 • Ajatar
 • Avaras
 • CSMHotelli
 • Champion
 • ChampionTools?
 • CoSE?
 • CodingSkills?
 • CompPhys?
 • DACI
 • DCS
 • DENIS
 • DOE
  • Departments/TLO
 • ELouhi
 • Fudge
 • GreenTUT?
 • Hankeprosessi
 • HlabProjektiWiki?
 • InnoPilotti?
 • K003
 • KEKE
 • LeanMES?
 • MARC2006
 • MARC2011
  • MEC/Inverse
 • MRG
 • MSTGroup
 • MatoOpas?
 • Monimuoto
 • NICO
 • ProTurva?
 • RATA
 • SigALa?
  • SigALa?/Electroacoustics
  • SigALa?/Paikkatietoanalyysi
 • SmartHome?
  • SmartHome?/SynchronizationSystem
 • SmartSimulators?
 • Somestra
 • System
 • TUTFootballTournament2015?
 • TUTResearchNetwork?
 • TerveellinenTurvallinenYmparisto?
 • Tietoturva
  • Tietoturva/Tutkielmat
 • Turvoke
 • UCPori
  • UCPori/OPY
 • UbiServe?
 • Users
 • VisionGroup?
 • WikiHelp?
 • Wille

Using markerformat

%FLEXWEBLIST{
  exclude="(TestCases|Trash).*"
  format="$indent  * [[$web.%HOMETOPIC%][$name]]$n"
  markerformat="$indent  * 
   [[$web.%HOMETOPIC%][<span class=\"foswikiAlert\">$name</span>]]$n"
  selection="%BASEWEB%"
}%
Print version |  PDF  | History: r0 | 
Topic revision: r2 - 29 May 2009 - 12:24:07 - ProjectContributor
 

TUTWiki

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this site is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback