2. Arvioinnin suunnittelu ja siihen osallistuneet

1. Arviointiin osallistuneet

Yliopiston edustajat Opiskelijapalvelun päällikkö Kirsi Aalto (Lindfors), tilapalvelupäällikkö Ilpo Kytölä
Opiskelijoiden edustajat Sosiaalipoliittinen sihteeri Eveliina Seppälä (TTYY)
YTHS:n edustajat Yleislääkäri Paula Hinkkanen (Lehtinen), terveydenhoitaja Anna Malmberg-Virta, psykologi Paula Riipinen
Terveystarkastaja  
Muut asiantuntijat opintopsykologi Annina Poikus, opinto-ohjaaja Heli Lukkari, suunnittelija Tea Vellamo OPAL, järjestelmäsuunnittelija Kalevi Paviala, turvallisuusinsinööri Markku Leppänen

2. Seurantatyöryhmän pöytäkirjat

Kokous I 19.11. 2013

Kokous II 28.1. 2014

Kokous III 1.4. 2014

Kokous IV 19.5. 2014

Kokous V 24.10.2014

Kokous VI 18.12.2014
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
OPI_Hervanta_01_04_2014.docxdocx OPI_Hervanta_01_04_2014.docx manage 18.9 K 02 Apr 2014 - 12:05 AnnaMalmbergvirta OPI_Hervanta_01_04_2014.docx
OPI_Hervanta_18_12_2014.docxdocx OPI_Hervanta_18_12_2014.docx manage 26.8 K 08 Jan 2015 - 13:19 AnnaMalmbergvirta  
OPI_Hervanta_19_05_2014.docxdocx OPI_Hervanta_19_05_2014.docx manage 19.6 K 22 May 2014 - 08:23 AnnaMalmbergvirta  
OPI_Hervanta_19_11_2013.docxdocx OPI_Hervanta_19_11_2013.docx manage 17.5 K 20 Feb 2014 - 14:56 AnnaMalmbergvirta  
OPI_Hervanta_24_10_2014.docxdocx OPI_Hervanta_24_10_2014.docx manage 21.4 K 31 Oct 2014 - 08:05 AnnaMalmbergvirta  
OPI_Hervanta_28_11_2014.docxdocx OPI_Hervanta_28_11_2014.docx manage 16.1 K 20 Feb 2014 - 14:58 AnnaMalmbergvirta  
Print version |  PDF  | History: r15 < r14 < r13 < r12 | 
Topic revision: r15 - 08 Jan 2015 - 15:48:24 - AnnaMalmbergvirta
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback