3. Arvioinnissa käytetyt tiedot

3.1. Käynnit, tapaamiset ja selvitykset oppilaitoksessa

Seurantaryhmän kokoukset

Kokous I muistio

Kokous II muistio

Kokous III muistio

Kokous IV muistio

Kokous V muistio

Kokous VI muistio

Muut käynnit ja tapaamiset oppilaitoksessa

Tähän Tampereen kaupungin terveystarkastajan tarkastusraportti keväällä 2015.

Muut selvitykset

3.2. Yleistietoa oppilaitoksesta

Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö keskittyy tekniikan ja arkkitehtuurin tieteelliseen tutkimukseen ja tähän tutkimukseen perustuvaan ylimpään opetukseen. TTY:llä opiskelee 10 500 perus- ja jatko-opiskelijaa ja työskentelee lähes 2 000 työntekijää. Kansainvälisyys on osa kaikkea TTY:n toimintaa. Yliopistolla opiskelee tai työskentelee noin 1 500 ulkomaalaista yli 60 maasta.

Yleiskuvaus TTY:stä

TTY:n avainasiat

Tilastotietoa TTY:n opiskelijoista

Tilastoissa esitetään läsnäolevien perustutkinto-opiskelijoiden tiedot vuosittain (2013, 2012, 2011, 2010, 2009) poiminta tilanteen 31.12.2013 mukaan.
 • lukumäärä
 • eriteltynä naiset/miehet
 • kansalaisuus suomalainen/ulkomaalainen
 • ikäjakauma
Valmistuneet aloitusvuosittain sekä valmistuneiden opintojen kesto (erikseen viisivuotinern tkk+dia ja kaksivuotinen pelkkä dia), ja brutto- ja nettosuoritusaika, aloitusvuoden 2000-2013 mukaan.

Läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat:

Vuosi Yht. naiset miehet suom. ulkom.
2013 7219 1526 5693 6642 577
2012 7425 1568 5857 6886 539
2011 7487 1589 5898 7012 475
2010 7312 1566 5746 6924 388
2009 8524 1830 6639 8213 311

Vuosi -19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 -
2013 165 2827 2478 917 383 154 142 153
2012 677 3237 2096 687 306 168 129 125
2011 212 3126 2604 750 330 188 133 144
2010 209 3254 2344 718 298 209 128 152
2009 270 3458 2955 906 347 248 188 152

Eri vuosina aloitettujen valmistuneiden tutkintojen suoritusajat

Opintojen aloitusvuosi

Valmistuneiden määrä vuoden 2013 loppuun mennessä

Bruttoaika (vuotta)

Nettoaika (vuotta)

2000

5-vuotinen

863

6,51

6,04

2001

5-vuotinen

857

6,55

5,84

2002

5-vuotinen

960

6,55

5,78

2003

5-vuotinen

850

6,25

5,48

2004

5-vuotinen

731

6,37

5,54

2005

5-vuotinen

501

6,82

5,85

2006

5-vuotinen

377

6,61

5,63

2007

5-vuotinen

231

6,15

5,01

2008

5-vuotinen

72

5,71

4,51

2009

5-vuotinen

15

4,01

3,30

2010

5-vuotinen

1

3,19

2,69

Opintojen aloitusvuosi

Valmistuneiden määrä vuoden 2013 loppuun mennessä

Bruttoaika (vuotta)

Nettoaika (vuotta)

2005

2-vuotinen

106

4,10

3,49

2006

2-vuotinen

111

3,79

3,52

2007

2-vuotinen

128

3,46

3,16

2008

2-vuotinen

106

3,47

3,10

2009

2-vuotinen

148

3,13

2,77

2010

2-vuotinen

117

2,71

2,42

2011

2-vuotinen

38

2,08

1,67

2012

2-vuotinen

2

0,84

0,84

3.3. Edellinen arviointiraportti

Kyseessä ensimmäinen selvitys.

Vastuuyksikkö ja -henkilö: OPAL
Muokattu viimeksi: ..2014
Linkki  
Liitetiedosto  

3.4. Asiakirjat (muiden tahojen tekemät)

Työterveyshuollon työpaikkaselvityset ja vakuutusyhtiön riskikartoitukset eivät ole julkisia, eivätkä ole käytettävissä opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arvioinnissa.

Työterveyshuolto tekee yhdessä TTY:n työsuojeluorganisaation edustajien eri yksiköihin kohdennettuja työpaikakkakäyntejä työskenteltyolosuhteiden turvallisuuden ja terveyden selvittämiseksi ja niiden parantamiseksi. Työpaikkakäynti aloitetaan yksikön henkilökunnalle suunnatulla kyselyllä jossa pyritään selvittämään henkilökunna näkemystä työoloista. Työpaikkakäyntiin osallistuvat yksiköstä vastaavat työterveyslääkäri ja -hoitaja, työfysioterapeutti, TTY:n työsuojeluvaltuutettu sekä työsuojelupäällikkö. Käynnillä keskustellaan yksikön johdon kanssa yksikön toiminnasta, siinä esiintyvistä vaaroista, työoloista sekä yksikön tilojen tarkoituksenmukaisuudesta. Käyntiin liittyy myös yksikön tiloihin tutustuminen. Tämän käynnin perusteella työterveyshuolto tekee työpaikkaselvitysraportin jossa esitetään myös korjausehdotuksia työpaikkakäynnillä mahdollsesti esiin tulleisiin ongelmiin. Ongelmien korjausta seurataan sekä työterveyshuollon että TTY:n työsuojeluorganisaation toimesta. Työpaikkakäynti pyritään uusimaan aina kahden vuoden välein.

Palotarkastusraportti ei ole käytettävissä opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arvioinnissa. Pirkanmaan pelastuslaitos tekee yliopistossa pelastuslain 379/2011 mukaisen yleisen palotarkastuksen kerran neljässä vuodessa. Seuraava palotarkastus on vuonna 2016. Raportit tarkastuksista toimitetaan vuokranantajalle (SYK Oy). Yliopiston oma turvallisuusorganisaatio tekee sisäisen palo- ja turvallisuustarkastuksen vuosittain ja raportoi sen. Raportit toimiteteaan turvallisuuspäällikölle.

Sisäinen_turvallisuustarkastus.xlsx

TTYY:n hyvinvointi- ja toimeentulokysely vuonna 2011, liitteenä.
Vastuuyksikkö ja -henkilö: TILA/ YO-KUNTA
Muokattu viimeksi: 27.11.2014
Linkki  
Liitetiedosto

Toimeentulojahyvinvointi_hyvinvointi_engl.pdf

Toimeentulojahyvinvointi_hyvinvointi.pdf

3.5. YTHS:n sähköisestä terveystarkastuksesta (Sätky) saatavat tiedot

YTHS kutsuu kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat terveystarkastukseen, joka koostuu sähköisestä terveyskyselystä (Sätky) sekä tarvittaessa henkilökohtaisesta tapaamisesta. YTHS lähettää uusille opiskelijoille sähköpostitse kutsun vastaamaan terveyskyselyyn.

Kyselyssä on yleisterveyteen ja suunterveyteen sekä niihin vaikuttaviin asioihin liittyviä kysymyksiä. Terveydenhoitaja arvioi opiskelijan vastauksen ja lähettää hänelle palauteviestissään henkilökohtaisen arvion yleisestä ja suun terveydentilasta. Tarpeen mukaan opiskelijaa pyydetään varaamaan vastaanottoaika terveydenhoitajalle ja/tai hammastarkastukseen/hoitoon.

3.5.1. Osallistuminen 1. vuoden opiskelijoiden terveystarkastukseen 2012-2013

Lukuvuonna 2012-2013 sähköisen terveyskyselyn vastausprosentti oli TTY:llä 56,81 (kaikilla yliopisto-opiskelijoilla 60,18)

Kyselyyn vastanneista TTY:n opiskelijoista terveystapaamiseen kutsuttiin 51% (kaikista yli-opisto-opiskelijoista 37%), sekä muulle vastaanotolle (esim. yleislääkärille, fysioterapeutille...) 7% (muut opiskelijat (14%). YTHS:n terveydenhoitajat pyrkivät noudattamaan samoja "kutsumiskriteerejä" toimipisteestä riippumatta.Vastaanotolle kutsutaan, mikäli vastauksessa ilmenee tarvetta selvitellä terveyskäyttäytymistä tai vastaajan ilmoittamia oireita, tai mikäli opiskelija kokee muuten halukkuutta tulla vastaanotolle.

Kutsun saaneista TTY:n opiskelijoista terveystapaamiseen saapui 24% (kaikista yliopisto-opiskelijoista 30%).

TTY:n opiskelijat saavat keskimääräistä enemmän kutsuja terveystapaamiseen, kutsutuista keskimääräistä pienempi osa varaa ajan terveystapaamiseen.

3.5.2. Sähköisestä terveystarkastuksesta saatuja tuloksia 2012-2013

Seurantaryhmä päätti valita tarkastelun kohteeksi seuraavat terveystarkastuksen kysymykset:

Millaisen otteen olet saanut opiskelustasi (asteikolla -10 - +10)?
  -10 - -6 -5 - -1 0 +1 - +5 +6 - +10 Vastanneita yht.
TTY 1v. opiskelijat 2% 7% 2% 35% 53% 442
Kaikki 1v. opiskelijat 2% 6% 2% 27% 63% 8747

Miten innostunut olet alastasi ja opiskelustasi (asteikolla -10 - +10)?
  -10 - -6 -5 - -1 0 +1 - +5 +6 - +10 Vastanneita yht.
TTY 1v. opiskelijat 1% 5% 1% 23% 70% 442
Kaikki 1v. opiskelijat 2% 6% 2% 27% 63% 8747

Hälytysmerkintä painoindeksi: BMI (paino jaettuna pituuden neliöllä) alle 18,5 (lievä- tai vaikea alipainoisuus) tai 27 tai yli (lievä tai vaikeampi ylipainoisuus)
  BMI
TTY 1v. opiskelijat 13%
Kaikki 1v. opiskelijat 16%

Hälytysmerkintä alkoholinkäyttö: AUDIT-pisteet 11 tai enemmän
  Audit
TTY 1v. opiskelijat 45%
Kaikki 1v. opiskelijat 31%

Hälytysmerkintä tupakointi: tupakoi päivittäin
  Tupakointi
TTY 1v. opiskelijat 4%
Kaikki 1v. opiskelijat 6%

Hälytysmerkintä yksinäisyys: kokee olevansa yksinäinen usein.
  Yksinäisyys
TTY 1v. opiskelijat 2%
Kaikki 1v. opiskelijat 3%

Hälytysmerkintä sosiaaliset tilanteet: miinus-merkkinen vastaus asteikolla -10 - +10.
  Sosiaaliset tilanteet
TTY 1v. opiskelijat 17%
Kaikki 1v. opiskelijat 19%

Vastuuyksikkö ja -henkilö: YTHS/ Anna Malmberg-Virta
Muokattu viimeksi: 28.4.2014
Linkki  
Liitetiedosto Satky_Kysymykset_suomi_01092012.pdf

3.6. Yleisimmät käyntisyyt yleislääkärillä

Tarkastellessa 30 yleisintä käyntisyytä yleislääkärin vastaanotolla vuonna 2013 (yht. 41220 kirjattua diagnoosikoodia), jakautuvat KAIKKIEN yliopisto-opiskelijoiden käynnin syyt seuraavasti:
 • Hengitystieoireet 19% (ml. astma ja hengenahdistus 25%)
 • Mielenterveyteen liittyvät oireet 13%
 • Iho-oireet 9%
 • Tuki- ja liikuntaelinoireet 8%
 • Muut oireet (paljon pieniä yksittäisiä ryhmiä) 55%
Tarkastellessa 30 yleisintä käyntisyytä yleislääkärin vastaanotolla vuonna 2013 (yht. 1751 kirjattua diagnoosikoodia), jakautuvat TTY:n opiskelijoiden kohdalla käynnin syyt seuraavasti:
 • Hengitystieoireet 21% (ml. astma ja hengenahdistus 26%)
 • Mielenterveyteen liittyvät oireet 14%
 • Tuki- ja liikuntaelinoireet 11%
 • Iho-oireet 6%
 • Muut oireet (paljon pieniä yksittäisiä ryhmiä) 57%
Kirjatuissa käyntisyissä ei ole merkittäviä eroja TTY:n ja kaikkien opiskelijoiden välillä, etenkin kun kirjaamiskäytännöt YTHS:n toimipisteiden välillä näyttävät olevan joiltain osin toisistaan poikkeavia.

Vastuuyksikkö ja -henkilö: YTHS/ Anna Malmberg-Virta
Muokattu viimeksi: 27.3.2014
Linkki  
Liitetiedosto  

3.7. Tilastotietoa opintopsykologin käynneistä

Opintopsykologin työajasta noin puolet suuntautuu opiskelijoiden kanssa tehtävään suoraan vastaanottotyöhön. Opiskelijat täyttävät vastaanotolle tullessaan esitietolomakkeen, jossa kysytään perusyhteystietojen lisäksi opiskelijan ikä, opintojen aloitusvuosi, opintosuunta, pääaine, ajankohtainen opintopistekertymä sekä opiskeluun oleellisesti vaikuttavat asiat. Lisäksi opiskelijalta kysytään vastaanotolle hakeutumisen keskeisintä syytä. Lisäksi kysytään opiskelijan lupa opintosuoritustietojen hakemiseen tarvittaessa opiskelijarekisteristä opintopsykologitoiminnan yleistä arviointia ja tilastointia varten (tiedot käsitellään nimettöminä). Jokaisesta tapaamiskerrasta kirjoitetaan lyhyt muistio. Tiedot ovat kokonaisuudessaan salassapidettäviä. Näiden tietojen perusteella opintopsykologi koostaa kuluneen lukuvuoden osalta tilastoa vastaanoton toiminnasta.

Lukuvuonna 2013-2014 kaikkiaan 99 opiskelijaa kävi opintopsykologin vastaanotolla. Yleisin opiskelijakohtainen käyntimäärä kyseisenä lukuvuonna oli 3. Lukuvuonna 2013-2014 suurin yksittäinen käyntisyyluokka oli jännittäminen johtuen kyseisenä lukuvuonna jännitäjille suunnatusta interventiosta. Sitä edellisenä lukuvuonna suurin yksittäinen ensisijainen käyntisyy oli oman opiskelutoiminnan ohjaamiseen liittyvät pulmat (mm. opintojen suunnittelun vaikeudet, tavoitteiden asettamisen vaikeudet, ajanhallinnan vaikeudet). Ensisijaisen käyntisyyn luokittelu on osaltaan keinotekoista ja luokittelijasta riippuvaista, koska opiskelijalla on usein useampia syitä vastaanotolle hakeutumiseensa ja esim. motivaatiopuutteen taustalla voi haastateltaessa olla löydettävissä hyvin kirjava joukko erilaisia motivaatioon vaikuttavia taustatekijöitä.

Vastuuyksikkö ja -henkilö: OPAL
Muokattu viimeksi: 2014
Linkki  
Liitetiedosto  
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
OPI_Hervanta_01_04_2014.docxdocx OPI_Hervanta_01_04_2014.docx manage 18.9 K 15 May 2014 - 13:51 AnnaMalmbergvirta  
OPI_Hervanta_18_12_2014.docxdocx OPI_Hervanta_18_12_2014.docx manage 26.8 K 19 Jan 2015 - 09:04 AnnaMalmbergvirta  
OPI_Hervanta_19_05_2014.docxdocx OPI_Hervanta_19_05_2014.docx manage 19.6 K 22 May 2014 - 08:24 AnnaMalmbergvirta  
OPI_Hervanta_19_11_2013.docxdocx OPI_Hervanta_19_11_2013.docx manage 17.5 K 15 May 2014 - 13:50 AnnaMalmbergvirta  
OPI_Hervanta_24_10_2014.docxdocx OPI_Hervanta_24_10_2014.docx manage 21.4 K 31 Oct 2014 - 08:09 AnnaMalmbergvirta  
OPI_Hervanta_28_01_2014.docxdocx OPI_Hervanta_28_01_2014.docx manage 16.1 K 15 May 2014 - 13:50 AnnaMalmbergvirta  
Ohjaus_kuva.pdfpdf Ohjaus_kuva.pdf manage 205.8 K 03 Mar 2014 - 10:15 HeliLukkari Ohjaushenkilosto
Opintopsykologin_tilastotietoa_2013-2014_ja_2012-2013_OPI.pdfpdf Opintopsykologin_tilastotietoa_2013-2014_ja_2012-2013_OPI.pdf manage 498.4 K 12 Jun 2014 - 15:41 AnninaPoikus Opintopsykologin vastaanoton tilastotietoa
Satky_Kysymykset_suomi_01092012.pdfpdf Satky_Kysymykset_suomi_01092012.pdf manage 35.0 K 29 Apr 2014 - 11:36 AnnaMalmbergvirta  
Sisinen_turvallisuustarkastus.xlsxxlsx Sisinen_turvallisuustarkastus.xlsx manage 13.6 K 27 Nov 2014 - 12:46 MarkkuLeppaenen  
TTYY_opetuksen_laatuselvitys.pptxpptx TTYY_opetuksen_laatuselvitys.pptx manage 2887.3 K 15 May 2014 - 11:06 EveliinaSeppaelae  
TTYY_opetuksen_laatuselvitys_koulutusohjelmittain.pdfpdf TTYY_opetuksen_laatuselvitys_koulutusohjelmittain.pdf manage 511.5 K 15 May 2014 - 10:59 EveliinaSeppaelae  
Toimeentulojahyvinvointi_hyvinvointi.docxdocx Toimeentulojahyvinvointi_hyvinvointi.docx manage 333.6 K 17 May 2014 - 15:44 EveliinaSeppaelae  
Toimeentulojahyvinvointi_hyvinvointi.pdfpdf Toimeentulojahyvinvointi_hyvinvointi.pdf manage 1167.1 K 19 May 2014 - 08:35 EveliinaSeppaelae  
Toimeentulojahyvinvointi_hyvinvointi_engl.docxdocx Toimeentulojahyvinvointi_hyvinvointi_engl.docx manage 327.0 K 17 May 2014 - 15:44 EveliinaSeppaelae  
Toimeentulojahyvinvointi_hyvinvointi_engl.pdfpdf Toimeentulojahyvinvointi_hyvinvointi_engl.pdf manage 1063.4 K 19 May 2014 - 08:35 EveliinaSeppaelae  
Print version |  PDF  | History: r34 < r33 < r32 < r31 | 
Topic revision: r34 - 19 Jan 2015 - 09:05:44 - AnnaMalmbergvirta
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback