8. Raportin päiväys ja laatija

Aika: 18.12.2014    
Paikka: Tampereella    
Raportin laatijat: Aalto Kirsi TTY Opiskelupalvelut Opiskelupalvelupäällikkö
  Hinkkanen Paula YTHS Hervanta Yleislääkäri
  Leppänen Markku TTY Tilapalvelut Turvallisuusinsinööri
  Malmberg-Virta Anna YTHS Hervanta Terveydenhoitaja
  Paviala Kalevi TTY Tilapalvelut Järjestelmäsuunnittelija
  Riipinen Paula YTHS Hervanta Psykologi
  Seppälä Eveliina TTYY Sosiaalipoliittinen sihteeri
Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r3 - 08 Jan 2015 - 12:39:36 - AnnaMalmbergvirta
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback