9. Raportin käsittely

Päivämäärä Käsittelyn vaihe
19.1.2015 Käsitellään TTY:n johtoryhmässä
14.1.2015 Käsitellään YTHS terveyspalveluyksikön johtoryhmässä
Kevät 2015 Käsitellään YTHS:n terveyspalveluyksikön johtokunnassa
? Käsitellään ylioppilaskunnassa
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 08 Jan 2015 - 12:41:58 - AnnaMalmbergvirta
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback