10. Seuranta 1

Aika ja paikka 14.4.2016 YTHS Hervanta neuvotteluhuone
Osallistujat

Alkuperäisen rapotin laatinut seurantaryhmä:

Aalto Kirsi, Leppänen Markku, Paviala Kalevi, Matti Hautero, Riipinen Paula, Malmberg-Virta Anna

Opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta edistävä toiminta

edellisen arviointikerran jälkeen

1. Varhaisen välittämisen mallia selvittävä työryhmä koottu ja mallin rakentaminen loppusuoralla. Malli vastaa alkuperäiseen toimenpide-ehdotukseen ja se on otettu myönteisesti vastaan. Jalkauttaminen käytännön toiminnaksi käynnistymässä.

2. Pylly ylös kampanja tuotu TTY:lle. Työryhmien (ylioppilaskunta, opiskelijoiden hyvinvoinnin seurantaryhmä, terveystyöryhmä) yhteinen aloite istumisen vähentämiseksi jätetty. Istumisen tauottamisesta keskusteltu yliopiston eri työryhmissä. Opiskelijoilta tulleen palautteen mukaan pitkät luennot pääsääntöisesti nyt tauotetaan. Kampusareenalla runsaasti seisomatiloja; niitä suunniteltu myös Päätaloon remontin myötä.

3. Kiltakierrokset tehty ja turvallisuuspuutteisiin kiinnitetty huomiota. Kaksi ensiapukoulutusta kiltatoimijoille järjestetty. Turvallisuusportaali vielä rakentamatta.

Suositeltujen toimenpiteiden tilanne

1. Etenee suunnitellusti.

2. Edennyt suunnitellusti.

3. Osin edennyt. Markku Leppänen kokoaa POP:iin turvallisuusportaalin juhannukseen 2016 mennessä, kerrattiin sovittu sisältö. Anna Malmberg-Virta lisää valmiiseen portaaliin tapaturmaohjeistuksen.

Muita havaintoja

Koska työryhmän toimikausi päättyy 31.12.2016, päätettiin pitää 2. seurantapalaveri jo loppuvuodesta 2016. YTHS toimii koollekutsujana.

Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r3 - 20 Apr 2016 - 10:42:32 - AnnaMalmbergvirta
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback