11. Seuranta 2

Aika ja paikka Hervanta/YTHS, 20.12.2016
Osallistujat opintopalvelupäällikkö Kirsi Aalto OPAL, sosiaalipoliittinen sihteeri TTYY Matti Hautero , järjestelmäsuunnittelija Kalevi Paviala TILA, riskienhallintapäällikkö Mirva Seppänen henkilöstöpalvelut, terveydenhoitaja Anna Malmberg-Virta YTHS, psykologi Paula Riipinen YTHS

Opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta edistävä toiminta

edellisen arviointikerran jälkeen

1. Varhaisen välittämisen malli on luotu ja otettu käyttöön. Mallin jalkauttamiseksi on järjestetty koulutuksia. TTYY on lanseerannut "Tartu kiinni" -kampanjan ja kannustaa sillä opiskelijoita pitämään toisistaan huolta. YTHS:n, TTY:n ja TTYY:n jatkohankkeella ("Ole sellaisena kuin olet") pyritään vahvistamaan avointa keskustelukulttuuria opiskelijoiden keskuudessa ja sitä kautta opiskelijoiden mahdollisuutta ottaa vaikeiksi kokemiaan asioita puheeksi.

2. Uusissa tiloissa päätalossa on tehty monipuolista työskentelyä tukevia tilaratkaisuja.

3. Turvallisuusportaalin sivuja on osin täydennetty. Puuttuvien osien täydennyksestä vastaa riskienhallintapäällikkö Mirva Seppänen.

 
Suositeltujen toimenpiteiden tilanne

1. Edennyt.

2. Edennyt.

3. Edennyt osin.

Muita havaintoja  
Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden hyvinvoinnin seurantaryhmän toimikausi päättyy vuoden 2016 loppuun. Keskusteltu ryhmän toiminnasta, kokoonpanosta ja nimestä jatkossa. Asian eteenpäin viemisestä rehtorille, kokoonpanon suunnittelusta sekä koollekutsumisesta maaliskuussa 2017 vastaa Kirsi Aalto.

TTY:n wiki-sivut tullaan lopettamaan. Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden seurantaraportin siirtämisestä uudelle Eduuni-alustalle vastaa Kirsi Aalto.

AVI:n työsuojelutarkastus on TTY:lla kevään 2017 aikana. Tarkastetaan laitokset, joissa on laboratorioita sekä oppilaslaboratoriot. Anna Malmberg-Virta on yhteydessä kaupungin terveystarkastaja Riitta Järviseen selvittääkseen, tekeekö kaupunki yhteistyötä AVI:n kanssa.
Print version |  PDF  | History: r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r4 - 21 Dec 2016 - 13:16:46 - PaulaRiipinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback