Tietoturvallisuuden jatkokurssin Vuosien 2005 – 2008 harjoitustyöt vuoden 2009 kurssilaisten editoimina

Kunkin työn nimen edessä on työn alkuperäinen numero ja tekovuosi. Työt on jälkikäteen jaoteltu löyhästi seuraavien otsikoiden alle:
 • Ihmisten lähellä; Tietämystä
 • Biometriikka
 • Laitteiston lähellä
 • Verkon tekniikkaa sovellustasolla
 • Verkon tekniikkaa sovellustason alla
 • Käyttöä ja käyttöjärjestelmää
 • Ohjelmistollisia aiheita
 • Tekniikoita
 • Hallinnollista
 • Sovellusalueita
 • Mobiliteettia
 • Sisällön hallintaa

Ihmisten lähellä; Tietämystä

Biometriikka

Laitteiston lähellä

Verkon tekniikkaa sovellustasolla

Verkon tekniikkaa sovellustason alla

Käyttöä ja käyttöjärjestelmää

Ohjelmistollisia aiheita

Tekniikoita

Hallinnollista

Sovellusalueita

Mobiliteettia

Sisällön hallintaa

Tämän tekstin ja siitä suoraan linkitettyjen tekstien käyttöoikeutta koskee Creative Commons ´Nimi mainittava - Sama lisenssi´ 1.0 Finland lisenssi.

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Jatko
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Hallinto
Mitä Muu
Miltä Muu
Missä Muu
Kuka Tite-maallikko
Milloin Muu
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r4 - 18 Sep 2015 - 10:17:21 - JoonaKannisto
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback