You are here: TUTWiki>Tietoturva/Tutkielmat>WebHome (revision 30)

Tietoturvallisuuden jatkokurssin harjoitustyöt 2005 –

Tälle sivulle on koottu linkit Tietoturvallisuuden jatkokurssin harjoitustöihin. Alkuun tulee aikanaan tuoreimpien valmiiksi saatujen töiden luettelo. Myöhemmin se lomitetaan alempana olevaan aiempien vuosien listaan, jossa työt on jälkikäteen jaoteltu löyhästi seuraavien otsikoiden alle:
 • Ihmisten lähellä; Tietämystä
 • Biometriikka
 • Laitteiston lähellä
 • Verkon tekniikkaa sovellustasolla
 • Verkon tekniikkaa sovellustason alla
 • Käyttöä ja käyttöjärjestelmää
 • Ohjelmistollisia aiheita
 • Tekniikoita
 • Hallinnollista
 • Sovellusalueita
 • Mobiliteettia
 • Sisällön hallintaa

Töitä on voitu editoida jälkikäteen. Luettelossa kunkin työn nimen edessä on työn alkuperäinen tekovuosi. Työn alkuperäinen tekijä käy ilmi työn otsikosta ja myöhemmät editorit versiotiedoista. Merkittävien muutosten tekijää pyydetään siirtämään alkuperäisen tekijän nimi tekstin otsikosta tekstin loppuun linkiksi, joka osoittaa alkuperäiseen versioon. Vuosien 2009 ja 2010 työt olivat muun aineiston editointitöitä eivätkä ne näy tällä sivulla, joskin vuoden 2009 kurssilaisten työnä oli kopioida tänne Moodle-ympäristöstä ja editoida vuosien 2005-2008 työt.

Ihmisten lähellä; Tietämystä

Biometriikka

Laitteiston lähellä

Verkon tekniikkaa sovellustasolla

Verkon tekniikkaa sovellustason alla

Käyttöä ja käyttöjärjestelmää

Ohjelmistollisia aiheita

Tekniikoita

Hallinnollista

Sovellusalueita

Mobiliteettia

Sisällön hallintaa

Tämän tekstin ja siitä suoraan linkitettyjen tekstien käyttöoikeutta koskee Creative Commons ´Nimi mainittava - Sama lisenssi´ 1.0 Finland lisenssi.

Print version |  PDF  | History: r31 < r30 < r29 < r28 | 
Topic revision: r30 - 26 Jan 2014 - 09:10:53 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback