You are here: TUTWiki>Tietoturva>WebHome
Welcome to the Tietoturva web

Tietoturvallisuus

Tämä on TTY:n eli Tampereen teknillisen yliopiston TWiki-alusta, jonka aiheena on tietoturvallisuus, sen opiskelu ja sen opettaminen. Katso hallinnollisia lisätietoja sivun lopusta.

Tietoturvakentän jaottelu

Tämä on aloite tietoturvan opetusaineiston yhtenäiseksi jäsentelyksi, johon kutsutaan kiinnostuneita kirjoittajia lisäämään aineistoja ja erityisesti editoimaan ja linkittämään alla olevia TTY:n kursseista peräisin olevia sivuja. (Linkin takana oleva sivu oli aiemmin nyt käsillä olevan sivun osoitteessa.)

Tietoturvallisuuden perusteet ja jatkokurssi

Näiden linkkien takaa löytyvät TTY:n kahden kurssin aineistot: Opiskelijat ovat kevyesti muokaten kopioineet ne aiemmasta Maso-verkkoaineistosta, jonka kanssa ne ”elävät” rinnakkain, kunnes molemmille vähitellen löydetään sopiva oma rooli. Jatkokurssin jako sisällön suhteen osaan A ja B lakkasi syksyllä 2010.

Toistaiseksi Maso-aineisto on lähtökohta perus- ja jatkokurssin sisällölle. Erityisesti vain siellä on peruskurssin ja jatkokurssin alkupuolen itsearviointiin soveltuva rastitehtävien kokoelma. Jatkokurssin harjoitustyö on vuodesta 2009 alkaen tehty täällä TWikissä omassa Webissään, johon pääsy on rajoitettu kurssin opiskelijoihin. Rajattu pääsy koskee työprosessia. Työn tulos sinänsä on julkinen: Vuonna 2010 se oli edellä mainittu jatkokurssin materiaalin kopiointi ja editointi. Vuonna 2009 harjoitustyönä oli neljän aiemman vuoden harjoitustöiden kopiointi suljetulta Moodle-alustalta ja editointi.

Tietoturva-arki

Kurssilla käsiteltävät kirjat kysymyksineen ja vastauksineen ovat tämän linkin takana.

OpetusSuunnittelu (vain TTY-pääsy)

Tämä on muutaman sivun kokoelma kehitteillä olevia suunnitelmia.

Aineistot muualla kuin TWikissä

Paljon kurssien aineistoja ja toiminnallisuutta on Moodlessa, joka ei ole julkisesti nähtävissä. Kursseilla on kuitenkin omat kotisivunsa ja paljon aineistoja on saatavana niiden kautta. TTY:n tietoturvakurssien kotisivut ja myös opinto-opaskuvaukset löytyvät julkisesta TT-portaalista.

Sivuston näkyvyys, muokattavuus ja tausta

Yleisesti materiaali tässä TWikin Webissä nimeltä Tietoturva on kaikkien nähtävissä ja editointioikeus on ryhmän TietoturvaGroup? jäsenillä. Jäseneksi pääsy edellyttää sopimista ryhmän TWikiAdminGroup? jonkun jäsenen kanssa. Joillakin alasivuilla on tätä sivua suppeampi näkyvyys TTY:n sisällä, esim. kurssien tarpeisiin, ja siellä editointioikeudet voivat puolestaan olla tätä sivua laajemmat.

TietoturvaWeb on alustava toteutuma JOP-hankkeesta, jota on kuvattu tämän TWikin Webissä nimeltä JOP (joukoutettu opetusportaali), jonka määrityksiä laadittiin vuonna 2009. JOP-Webistä löytyy myös tietoturvaa koskevaa aineistoa jota ei toistaiseksi siirretty tälle puolelle.

Tietoturva Web Utilities

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Yleis
Valmius Kehitteillä
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Muu
Miltä Muu
Missä Muu
Kuka Tite-maallikko
Milloin Muu
Miksi Hyvä tapa
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jop-maso.pdfpdf jop-maso.pdf manage 562.1 K 28 Jul 2009 - 22:11 JukkaKoskinen TTY:n materiaalilla täydennetty jaottelu
Print version |  PDF  | History: r27 < r26 < r25 < r24 | 
Topic revision: r27 - 09 Jan 2012 - 11:17:18 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback