Hyvä kirjoitus ja keskustelunavaus. Blogissa tulee selvästi esiin, että verkkosivuja suunniteltaessa ollaan ’perimmäisten kysymysten’ äärellä. Tai ainakin pitäisi olla. On edelleen olemassa lukuisia verkkosivuja, joista paistaa läpi, että sivut on tehty, koska sivut pitää olla, kun kaikilla muillakin on. Ja kun ne on tehty, jatketaan elämää entiseen malliin. Sivut ovat siellä jossain taustalla omana kokonaisuutenaan, suureksi osaksi unohtuneina.

Kaikkein perimmäisin kysymys ja lähtökohta on 'miksi' – miksi pitää olla verkkosivut? Kysymys ei ole triviaali, koska tästä lähtökohdasta tullaan seuraavaan kysymykseen: 'kenelle' – keille kaikille sivut suunnataan ja sen jälkeen vasta päästään itse asiaan, eli mitä, asioita sivuilla pitää olla. Eli miksi->kenelle->mitä?

Kun lähdetään liikkeelle siitä, miksi pitää olla verkkosivut, on mietittävä, mitä ongelmia niillä voidaan ratkoa ja mitä hyötyä niistä saa ja mitä kaikkea hyötyä verkkosivuista on mahdollista saada. Nykyiset verkkosivut eivät enää ole yhdensuuntaista tiedotusta organisaatiosta ulospäin, vaan vuorovaikutteisuus, osallistumismahdollisuus ja avoimuus ovat tätä päivää. Kun tuota ensimmäistä peruskysymystä mietitään ja ratkotaan isommalla näkökulmalla avoimin mielin, ollaan jo aika pitkällä.

Anjariitta Korpela, webmaster

-- AnjariittaKorpela - 04 Oct 2011

Yliopiston kolmannen tehtävän nimissä pitäisi kaikki opinnäytettyöt ja opetusmateriaalit laittaa netin kautta kaikkien saataville.

-- OlliTerioe - 07 Oct 2011

Tänään tiedotustilaisuudessa pyydättiin sirpaleita siitä tiedosta, mitä mahdollisesti voitaisiin sivustoltamme hakea. Samalla kysyttiin, mitä tietoa itse olet hakenut jonkun yliopiston sivustolta. Tässä pieni sirpaleeni:

Haeskelin erään artikkelin kirjoittajien yhteystietoja, jotta olisin voinut ottaa heihin yhteyttä. Kyseisellä espanjalaisella yliopistolla ei ollut saatavilla tutkijoiden sähköpostiosoitteita millään tavalla vaan yhteydenottolomake. Jätin sinne yhteydenottopyynnön. Kukaan ei vastannut. Näin tätä hommaa ei ainakaan pidä hoitaa.

Toinen tapaus, jossa olen haeskellut yliopistojen sivuilta tietoa on esitarkastajien ja vastaväittäjien etsintä. Tällöin tarvitaan yhteystietojen lisäksi tietoa tutkijan omasta tutkimusalasta ja hänen julkaisuistaan, jotta voi päätellä, onko hän kyllin pätevä juuri sillä alalla, jota väitöskirja koskee. Jotta löytäisi yksittäisen ennestään tuntemattoman henkilön, tulee ensin hakeneeksi jotakin sellaista laitosta, jolla potentiaalisia vastaväittäjiä voisi olla töissä. Näin laitosten sivuilta pitäisi kohtuullisen vaivattomasti päästä eteenpäin katsomaan niitä henkilöitä, joiden tutkimusala tuntuu kiinnostavimmalta.

-- AlpoVaerri - 21 Nov 2011

Kirjaudu ensin kommentoidaksesi blogiviestiä >>
Print version |  PDF  | History: r5 < r4 < r3 < r2 | 
Topic revision: r5 - 21 Nov 2011 - 16:27:03 - AlpoVaerri
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback