Yliopiston kolmannen tehtävän nimissä pitäisi kaikki opinnäytettyöt ja opetusmateriaalit laittaa netin kautta kaikkiennsaataville.

-- OlliTerioe - 07 Oct 2011
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 07 Oct 2011 - 08:34:48 - OlliTerioe
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback