Sosiaalinen ”presentaatiotuubi”

Tutkijantyössä keskeisessä osassa työajasta ja -tehtävistä keskitytään tehdyn tutkimuksen ja sen tulosten raportointiin julkaisemiseen. Artikkeleiden suunnitteluun, kirjoittamiseen ja julkaisuun käytetään huomattava määrä henkilötyötunteja yksittäisen tutkijan tasolla, puhumattakaan tutkijaryhmistä tai kokonaisista -yhteisöistä. Tieteelliseen julkaisuun hyväksytyt artikkelit tulee vielä lisäksi esitellä julkisessa foorumissa, kuten seminaarissa tai konferenssissa, mikä lisää osaltaan julkaisemiseen kokonaisuudessaan vaadittavia henkilötyöresursseja.

Valitettavasti liian usein tieteellisessä julkaisussa em. vaiheista viimeisin, eli julkinen esittely, jää vähimmälle painoarvolle. Kieltämättä harvassa ovat sellaiset tutkimusartikkelit, jotka kokonaisuudessaan kyetään täysin tyhjentävästi esittelemään ja käsittelemään perinteisessä 15 minuutin konferenssiesityksessä. Näissähän tietysti pyritään tuomaan esille niitä keskeisiä seikkoja kyseisessä tutkimuksessa, jotka kannustavat esityksen kuulijaa lukemaan koko artikkelin. Voisiko asioihin ottaa kuitenkin tästä perinteestä poikkeavan lähestymistavan?

Harvemmin, mutta toisinaan konferensseissa näkee esityksiä, joissa PowerPoint-esityksen kalvosetti pitää sisällään jopa yli 30 kalvoa. Näistä tietysti käsitellään perinpohjaisesti 5-10, joten suurin osa kalvoista enemmän tai vähemmän jätetään väliin esityksen aikana. Fiksut mainitsevat URL:n, josta esityksen voi ladata ja lukea itse myös konferenssin jälkeen (useimmiten esitysmateriaali on ladattavissa esim. esittäjien omilta verkkosivuilta). Fiksuimmat taas ovat ottaneet käyttöön verkon sosiaalisia palveluja, joista myös presentaatioille löytyy oma sosiaalinen toimintaympäristö.

SlideShare (http://www.slideshare.net) tarjoaa helpon ja toimivan kanavan niin yksittäiselle henkilölle kuin kokonaiselle tutkijaryhmälle esittää omia presentaatioita verkossa. Käytännössä SlideShare on esitysmateriaaleille kuin YouTube (http://www.youtube.com) videoille; keskitetty sisällönjakamispalvelu, jossa esitykset linkittyvät toisiinsa avainsanamäärittelyjen kautta ja jossa esitysten katselijat voivat kommentoida ja jakaa esitysmateriaaleja palvelun sisällä sekä sen ulkopuolella. SlideShare on siis tietynkaltainen ”presentaatiotuubi”, jos analogia YouTubeen tässä kohtaa sallitaan.

Rekisteröityminen SlideSharen käyttäjäksi on ilmaista ja se sujuu nopeasti ja vaivattomasti, kuten monissa muissa verkkopalveluissa. Käyttäjä voi tarjota (tai olla tarjoamatta) itsestään hyvin monipuolisesti erilaisia tietoja, kuten nimen, kotipaikkakunnan, työnantajan, sähköpostin, verkkosivun, yleiskuvauksen, jne. jne. Profiilitiedot taipuvat helposti myös esim. tutkijaryhmän esittelytarpeisiin, mikäli siis ei halua olla edustettuna yksittäisenä toimijana vaan ryhmänä, joka haluaa jakaa yhteiset esitysmateriaalinsa keskitetysti.

Palvelussa keskitytään siis esitysmateriaalien jakamiseen. Jaettavia tiedostoformaatteja on tuettu riittävästi, joten palveluun voi syöttää suoraan PowerPoint-, Word-, PDF- ja OpenOffice-tiedostot, sekä monet muut formaatiltaan ehkä hieman vähemmän yleiset tiedostot. Pro-käyttäjälisenssin maksamalla myös videoiden jakaminen onnistuu monien muiden lisäominaisuuksien tullessa saataville. Kuitenkin ilman Pro-lisenssiä pärjää SlideSharen käytössä varsin mainiosti, joten ainakaan käytön alkuvaiheessa ei ole tarvetta kaivaa luottokorttiaan esille.

slideshare.png

Esityksen katselijoille tarjotaan selkeä käyttöliittymä, jolla esitysmateriaalissa pystyy navigoimaan. Käytännössä SlideShareen ladatun esityksen voi esittää myös varsinaisessa esittelytilaisuudessa suoraan SlideSharesta, sillä esityksen saa näytettyä myös koko näyttö -tilassa. Samalla yleisö saa tiedon siitä, että esitysmateriaaliin pääsee käsiksi SlideSharessa.

Navigoinnin lisäksi katselijalle tarjotaan useita muita toimintoja, kuten jakaminen muihin sosiaalisiin palveluihin tai sähköpostiin. Esitys on myös ladattavissa omalle koneelle (Download) tai upotettavissa omalle verkkosivulle Embed-toiminnon avulla. Esityksestä löytyy myös linkki esittäjän omaan profiiliin ja mahdollisuus ryhtyä seuraamaan kyseistä käyttäjää, jolloin saa suoraan tietoa käyttäjän uusista esityksistä jne. Jokaiseen esitykseen liitetään avainsanoja, jotka kytkevät esityksen SlideSharen muihin esityksiin. Samoja avainsanoja ja sisältöjä käsittävät esitysmateriaalit näytetään kuhunkin esitykseen liittyvien esitysmateriaalien listauksessa, mikä helpottaa siirtymistä SlideSharessa materiaalista toiseen tietyn aihepiirin sisällä.

Kuten jo tämän bloggauksen alussa totesin, jää tieteellisessä julkaisuprosessissa esityksen rooli ajoittain vähäiseksi, mikä on osaltaan sääli, sillä juuri esityksen tulisi olla oman tutkimuksen markkinointikanava aihepiirin yleisölle ja myös muille aiheesta kiinnostuneille. Liian usein konferenssiesitykset jäävät julkaisematta, mikä ei ainakaan edistä yleisön tietoisuuden kasvua kyseisen tutkimuksen kohdalla. SlideShare tarjoaa oivan välineen esitysmateriaalien jakamiselle ja ylläpitämiselle. Esitysten katsomiskerrat puhuvat omaa kieltään ja kertovat palvelun tehokkuudesta. Mm. oma esitykseni on kerännyt yli kymmenkertaisen yleisön SlideSharessa verrattuna livenä paikalla olleeseen kuulijakuntaan. Ja sekin on ainoastaan keskivertotulos. Miettikääpä sitä…

Thumas Miilumäki
Tutkija

thumas.miilumaki@tut.fi

Kommentit

SlideShare? on viime vuosina saavuttanut vahvan aseman ympäri palloa. Suomessakin yhä useammin törmää tilanteeseen, jossa esiintyjä kertoo slaidien löytyvän SlideSharesta?. Materiaalien jakaminen tapahtuu myös usein linkittämällä SlideShareen? ainoastaan. Edelleen toki pdf-versioina jaetaan paljon, mutta pdf-jakaminen on suunniteltu tulostukseen - ei ruudulta lukemiseen.

Etenkin kaupalliset tutkimusorganisaatiot tuntuvat olevan SlideSharen? tehokäyttäjiä. Maksullisia raportteja julkaisevat tahot käyttävät aktiivisesti SlideSharea? esityksiensä ja ilmaisten materiaalipakettien jakamisessa. Kotimaisiakin organisaatioita on aktiivisena useita, esim. Demos Helsinki http://www.slideshare.net/DemosHelsinki

Omakohtaisesti myös allekirjoitan kirjoittajan kokemukset palvelusta. Palvelun kautta pienellekin yleisölle pidetty esitys voi saada satoja, tai jopa tuhansia latauksia. Osa vaikutuksesta tulee toki sen kautta, että SlideSharen? esitykset sijoittuvat hyvin Googlessa. Täten en itse esimerkiksi enää näe mitään järkeä omille kotisivuilleni esitysmateriaalien sijoittelussa - ei sieltä niitä kukaan löydä kuin tietäen tarkkaan hakevansa kyseistä materiaalia.

SlideSharessa? on ehkä myös astetta järkevämpää esiintyä ryhmänä kuin monissa muissa palveluissa. Esim. aiemmin mainitsemani Demos Helsinki esiintyy SlideSharessa? ryhmänä. Vertailun vuoksi demoslaiset ovat esim. Twitterissä sitten taas korostuneesti omilla tileillään. Täten SlideShare? voisi periaatteessa vaikka soveltua jonkun tutkimusryhmän "web-saitiksi". Powerpointtien tuottaminen on monesti helpompaa kuin perinteisten webbisivujen vääntäminen.

Erityisen hyvä puoli SlideSharessa? on minusta myös se, että sen avulla "läsnäolo sosiaalisessa mediassa" on hyvin helppoa - etenkin jos omaan duuniin muutenkin kuuluu esityksien tekeminen ja pitäminen erilaisissa paikoissa. Tietysti tämä vaatii avoimuutta, mutta esim. itse olen julkaissut monien asiakastilaisuuksien materiaalit siten, että olen poistanut viittaukset ja slaidit jotka ovat olleet asiakaskohtaisia - varsinainen presen runko on silti ollut järkevää jakaa.

Erikoisimpia käyttötarkoituksia joista olen kuullut on esimerkiksi Jyrki Kasvilla. Haastattelin häntä blogiini taannoin (http://viidestaso.wordpress.com/2011/08/08/jyrki-kasvi-postituslistat-pitaisi-kriminalisoida/) ja hän kertoi, että käyttää SlideSharea? "versionhallintaan". Julkaisemalla presensä SlideSharessa? Kasvilla pysyy itsellään myöhemminkin hallinnassa se, että minkä version hän lopulta sitten ko. seminaarissa esittikään. Ehkä tuollainen ääritapaus, mutta ihan mielenkiintoinen käyttötarkoitus - etenkin kun siinä samalla Kasvi ylläpitää tehokasta web-näkyvyyttä - ilman sen kummempia ponnistuksia.

Kannattaa vilkaista Kasvin SlideShare?-profiilia jos aihe kiinnostaa: http://www.slideshare.net/JyrkiKasvi

-- PerttuTolvanen - 30 Nov 2011

Kirjaudu ensin kommentoidaksesi blogiviestiä >>

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
slideshare.pngpng slideshare.png manage 200.8 K 17 Nov 2011 - 13:51 ThumasMiilumaeki SlideShare?
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 21 Nov 2011 - 13:35:36 - ThumasMiilumaeki
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback