SlideShare? on viime vuosina saavuttanut vahvan aseman ympäri palloa. Suomessakin yhä useammin törmää tilanteeseen, jossa esiintyjä kertoo slaidien löytyvän SlideSharesta?. Materiaalien jakaminen tapahtuu myös usein linkittämällä SlideShareen? ainoastaan. Edelleen toki pdf-versioina jaetaan paljon, mutta pdf-jakaminen on suunniteltu tulostukseen - ei ruudulta lukemiseen.

Etenkin kaupalliset tutkimusorganisaatiot tuntuvat olevan SlideSharen? tehokäyttäjiä. Maksullisia raportteja julkaisevat tahot käyttävät aktiivisesti SlideSharea? esityksiensä ja ilmaisten materiaalipakettien jakamisessa. Kotimaisiakin organisaatioita on aktiivisena useita, esim. Demos Helsinki http://www.slideshare.net/DemosHelsinki

Omakohtaisesti myös allekirjoitan kirjoittajan kokemukset palvelusta. Palvelun kautta pienellekin yleisölle pidetty esitys voi saada satoja, tai jopa tuhansia latauksia. Osa vaikutuksesta tulee toki sen kautta, että SlideSharen? esitykset sijoittuvat hyvin Googlessa. Täten en itse esimerkiksi enää näe mitään järkeä omille kotisivuilleni esitysmateriaalien sijoittelussa - ei sieltä niitä kukaan löydä kuin tietäen tarkkaan hakevansa kyseistä materiaalia.

SlideSharessa? on ehkä myös astetta järkevämpää esiintyä ryhmänä kuin monissa muissa palveluissa. Esim. aiemmin mainitsemani Demos Helsinki esiintyy SlideSharessa? ryhmänä. Vertailun vuoksi demoslaiset ovat esim. Twitterissä sitten taas korostuneesti omilla tileillään. Täten SlideShare? voisi periaatteessa vaikka soveltua jonkun tutkimusryhmän "web-saitiksi". Powerpointtien tuottaminen on monesti helpompaa kuin perinteisten webbisivujen vääntäminen.

Erityisen hyvä puoli SlideSharessa? on minusta myös se, että sen avulla "läsnäolo sosiaalisessa mediassa" on hyvin helppoa - etenkin jos omaan duuniin muutenkin kuuluu esityksien tekeminen ja pitäminen erilaisissa paikoissa. Tietysti tämä vaatii avoimuutta, mutta esim. itse olen julkaissut monien asiakastilaisuuksien materiaalit siten, että olen poistanut viittaukset ja slaidit jotka ovat olleet asiakaskohtaisia - varsinainen presen runko on silti ollut järkevää jakaa.

Erikoisimpia käyttötarkoituksia joista olen kuullut on esimerkiksi Jyrki Kasvilla. Haastattelin häntä blogiini taannoin (http://viidestaso.wordpress.com/2011/08/08/jyrki-kasvi-postituslistat-pitaisi-kriminalisoida/) ja hän kertoi, että käyttää SlideSharea? "versionhallintaan". Julkaisemalla presensä SlideSharessa? Kasvilla pysyy itsellään myöhemminkin hallinnassa se, että minkä version hän lopulta sitten ko. seminaarissa esittikään. Ehkä tuollainen ääritapaus, mutta ihan mielenkiintoinen käyttötarkoitus - etenkin kun siinä samalla Kasvi ylläpitää tehokasta web-näkyvyyttä - ilman sen kummempia ponnistuksia.

Kannattaa vilkaista Kasvin SlideShare?-profiilia jos aihe kiinnostaa: http://www.slideshare.net/JyrkiKasvi

-- PerttuTolvanen - 30 Nov 2011

Kirjaudu ensin kommentoidaksesi blogiviestiä >>
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 30 Nov 2011 - 20:48:31 - PerttuTolvanen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback