Results from UCPori/OPY web retrieved at 03:30 (Local)

01Taustatietoa
1. Taustatietoa Taustalla oleva lainsäädäntö YTHS:lle, kuten muullekin opiskeluterveydenhuollolle, on asetettu velvoite seurata opiskeluympäristön terveellisyytt ...
02Osallistujat
2. Arvioinnin suunnittelu ja siihen osallistuneet 1. Arviointiin osallistuneet Eija Tarri, terveydenhoitaja, YTHSJari Multisilta, yliopistokeskuksen johtaja, UCPoriP ...
03ArvioinnissaKaytetytTiedot
3. Arvioinnissa käytetyt tiedot 3.1. Käynnit, tapaamiset ja selvitykset oppilaitoksessa Seurantaryhmän kokoukset OPY_muistio_1.pdf OPY_muistio_2.pdf Muut käynnit ...
04Havainnot
4. Havainnot 4.1.1. Kuvaus opiskelusta / opintojen järjestämisestä Porin yliopistokeskus tarjoaa opiskelijoille monitieteisen tiede ja taideyhteisön. Yliopistokeskuksen ...
05Hyvinvointiohjelma
5. Hyvinvointiohjelma eli oppilaitoksen pelisäännöt ja toimintakulttuuri 5.1. Linkit olemassaoleviin ohjeisiin Ohjeen nimi Linkki/ liitetiedosto Edellinen ...
06MuutEsilleTulevatAsiat
6. Muut esille tulevat asiat Porin yliopistokeskuksessa on positiivinen ja monitieteellinen ilmapiiri, mikä on korostunut tilauudistuksen valmistuttua syksyllä 2014 ...
07JohtopäätöksetJaJatkosuunnitelmat
7. Todetut terveys ja turvallisuusriskit sekä toimenpide ehdotukset 7.1 Opiskeluympäristöön liittyvät terveysriskit YTHS:n opiskelijoille lähettämän sähköisen terveystarkastuskyselyn ...
08RaportinPäiväysJaLaatija
8. Raportin päiväys ja laatija Aika: 25.11.2015 Paikka: Porissa Raportin laatijat: Jari Multisilta UCPori Johtaja Eija Tarri YTHS Terveydenhoitaja ...
09RaportinJatkokäsittely
9. Raportin käsittely Päivämäärä Käsittelyn vaihe 10.12.2015 Käsitellään hyvinvointityöryhmässä 8.12.2015 Käsitellään UCPorin johtoryhmässä Käsitellään YTHS ...
10Seuranta1
10. Seuranta 1 Aika ja paikka 12/2016, koollekutsujana YTHS Osallistujat Rapotin laatinut seurantaryhmä Opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta ...
11Seuranta2
11. Seuranta 2 Aika ja paikka Kirjoita tähän tekstiä... Osallistujat Opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta edistävä toiminta edellisen arviointikerran ...
KaynnitTapaamisetSelvitykset
3.1. Käynnit, tapaamiset ja selvitykset oppilaitoksessa Seurantaryhmän kokoukset
WebAtom
TUTWiki's UCPori/OPY web
WebHome
Porin yliopistokeskuksen opiskelijaympäristön kartoitus Sisältö * 1. Taustatietoa * 2. Arvioinnin suunnittelu ja siihen osallistuneet * 3. Arvioinnissa ...
WebLeftBar
** * * * * * * * * %IF{"''!='guest'" then=" $percntINCLUDE{$quot$percntUSERSWEB$percnt.$percntWIKINAME$percntLeftBar ...
WebNotify
* .WikiGuest * .WikiGuest example #64;your.company
WebPreferences
UCPori/OPY Web Preferences Access control Users or groups who are allowed to view, change and rename topics in the UCPori/OPY web. Remember that an empty setting ...
WebRss
" else="TUTWiki's UCPori/OPY web"}% /UCPori/OPY
WebStatistics
Statistics for UCPori/OPY Web Month: Topic views: Topic saves: File uploads: Most popular topic views: Top contributors for topic save and uploads ...
Number of topics: 25

See also the faster WebTopicList
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 16 Apr 2015 - 15:34:35 - PaeiviElonen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback