50 recent changes in WikiHelp Web retrieved at 14:07 (Local)

PalaveriSivuTemplate
Paikka: Aika: Edellinen kokous: Seurava kokous: Esityslista 1 Asia 1 1 Asia 2 1 jne Muistio Paikalla: Asia 1 Asia 2 Muut asiat
Palaveri_testi
Users.HelenaLassheikki 04 Jun 2015 Palaverit /$web/$topic $date $wikiusername " }% Lisää uusi palaverisivu form name="meetingform" method="post" action ...
WebHome
WikiHelp Tämä verkon tarkoituksena on koota yhteen TUTWikiin ja sen wiki alustaan liittyvää ohjeistusta. Käyttöönotto ja peruskäyttö * Käyttäjätunnukset ja sis ...
TUTWikiKoulutusPorissa20121107
TUTWiki koulutus Porissa 7.11.2012 Aika: 7.11.2012 klo 9 11Paikka: Porin yksikkö, atk luokka 112 Kouluttaja: Pasi Häkkinen Tallenne Adobe Connect tallenne koulutuksesta ...
TUTWikiJarjestelmainfossa20120524
TUTWiki esittely tietojärjestelmäinfossa 24.5.2012 Aika: 24.5.2012 klo 9 11Paikka: Festian Kappelisali Esittelijä: Pasi Häkkinen Adobe Connect tallenne Tallenne ...
PalaveriMuistiot
Palaverimuistiot Wiki soveltuu erinomaisesti palavereiden asialistojen ja muistioiden laatimis ja tallennuspaikaksi. Tällä sivulla kerrotaan, kuinka TUTWikin palaverik ...
WikiMerkkausVinkit
Vinkkejä hyödyllisistä wiki merkkauksista Listaus ryhmän jäsenistä Tavoite: Listaus wikialueen ryhmän jäsenistä esimerkiksi oman wikialueen etusivulle ja helppok ...
LahdekoodinUpottaminen
Lähdekoodin upottaminen Lähdekoodin upottaminen wiki sivulle on erityisen kätevää silloin, kun wikiä haluaa käyttää mm. esimerkkien tuomiseen wiki sivulle. Lähdekoodin ...
WebLeftBar
** * * * * * * * * %IF{"''!='guest'" then=" $percntINCLUDE{$quot$percntUSERSWEB$percnt.$percntWIKINAME$percntLeftBar ...
KaeyttoeoikeuksianHallinta
Käyttöoikeuksien hallinta Foswikissä luku , muokkaus ja uudelleennimeämis/poisto oikeuksia voidaan määrittää sekä kokonaisen wikialueen (web) laajuisesti että yksitt ...
TUTWikiUpdate2011
TUTWiki päivitys to 26.5.2011 klo 17 alkaen (See English info about TUTWiki upgrade below) TTY:n wikipalvelu TUTWiki päivitetään torstaina 26.5.2011 klo 17 alkaen ...
TUTWikiKoulutus20110510
TUTWiki koulutus 10.5.2011 Aika: 10.5.2011 klo 9 11Paikka: PA103 (Päätalon 1. kerros) Kouluttaja: Pasi Häkkinen Kuvaus: Koulutuksessa käydään läpi wikien hyödyntämismahdollisuuksia ...
TyotilanSivupalkinMuokkaaminen
Wikialueen vasemman valikkopalstan muokkaaminen (WebLeftBar) Jos haluatte muokata vasenta palstaa (lisätä linkkejä tietyille wikisivuille, laatia automaattisen sis ...
TUTWikiKoulutus20101115
eOPen tuen koulutus 15.11.2010: TUTWiki Tallenne koulutuksesta: https://connect.tut.fi/p43779534/ Luento"kalvot" alla. eOPEn tuen palvelut opettajan arjessa: TUTWiki ...
Tekstinkasittelyohjelmat
Tekstinkäsittelyohjelmat ja wiki Olet saattanut jo huomatakin, että wikiin kirjoittaminen on hieman erilaista kuin esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmissa. Vaikka yht ...
WebPreferences
WikiHelp Web Preferences The following settings are web preferences of the WikiHelp web. These preferences overwrite the site level preferences in . and , ...
Yllapito
Yhteydenotto ylläpitoon Yhteystiedot TUTWikin ylläpidosta vastaa TTY:n eOPEn tuki. Ylläpitoon yhteydenotot ja kysymykset IT Helpdeskin kautta: it helpdesk@tut.fi ...
KaeyttaejaeTunnukset
Käyttäjätunnukset ja kirjautuminen TUTWikiin TTY:n opiskelijat ja henkilökunta Kirjautuminen TUTWikiin tapahtuu TTY:n intranet tunnuksilla. WikiNimi tunnus ja oma ...
WebStatistics
Statistics for WikiHelp Web Month: Topic views: Topic saves: File uploads: Most popular topic views: Top contributors for topic save and uploads: ...
WikialueenTilaaminen
Wikialueen tilaaminen Wiki alue: päätason työtilana vai aliverkkona? TUTWikissä voidaan uusia wiki alueita luoda kahdella tavalla: joko päätason wikialueena tai aliverkkona ...
AsennetutLaajennukset
Asennetut laajennukset TUTWikissä ovat käytössä seuraavat laajennukset: == Laajennukset vaikuttavat kaikkiin TUTWikin työtiloihin ja siten koko järjestelmän suorituskykyyn ...
LomakeSovellukset
Lomakesovellukset Foswiki alustalla Tällä sivulla esitetään esimerkein, kuinka Foswikillä luodaan lomakesovellus rakenteisen tiedon tallentamiseksi wikiin. Huom! Lomakesovellusten ...
WebNotify
* .PasiHaekkinen
WebAtom
TUTWiki's WikiHelp web
WebRss
" else="TUTWiki's WikiHelp web"}% /WikiHelp
Number of topics: 34

See also: rss-small RSS feed, recent changes with 50, 100, 200, 500, 1000 topics, all changes
Print version |  PDF  | History: r0 | 
Topic revision: r1 - 09 Jan 2009 - 14:00:00 - ProjectContributor
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback