Difference: WebHome (r12 vs. r11)

Welcome to the AIDA web

Welcome to the AIDA web

Available Information

Innovatiivinen mukautuva aluerakentaminen
Adaptative Innovative Developmentprocess for sustainable Area (AIDA)

Innovatiivinen mukautuva aluerakentaminen
Adaptative Innovative Developmentprocess for sustainable Area (AIDA)

Aluerakentamisen keskeiset reunaehdot muuttuvat nopeasti.
Taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristön muutoksen asettamien
reunaehtojen nopea muuttuminen tuo lukuisia uusia haasteita
joihin vastaaminen edellyttää poikkitieteellistä lähestymistä.
Haasteisiin vastaavaa teknologiaa kehitetään nopeasti
ja sen innovatiivinen soveltaminen nopeasti ja tehokkaasti on
keskeinen kyvykkyys. AIDA hankeen idea on
TTYssä kehitetyn systematiikan tuominen integroituun aluerakentamiseen.
Hankkeen Tavoitteena on tulevaisuuden aluerakentamisen nopea poikkitieteellinen
digitaalituettu prosessi kehitettynä yhdessä kaupungin,
edelläkävijäyritysten ja kansainvälisten kärki-tutkimuslaitosten kanssa.

Aluerakentamisen keskeiset reunaehdot muuttuvat nopeasti.
Taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristön muutoksen asettamien
reunaehtojen nopea muuttuminen tuo lukuisia uusia haasteita
joihin vastaaminen edellyttää poikkitieteellistä lähestymistä.
Haasteisiin vastaavaa teknologiaa kehitetään nopeasti
ja sen innovatiivinen soveltaminen nopeasti ja tehokkaasti on
keskeinen kyvykkyys. AIDA hankeen idea on
TTYssä kehitetyn systematiikan tuominen integroituun aluerakentamiseen.
Hankkeen Tavoitteena on tulevaisuuden aluerakentamisen nopea poikkitieteellinen
digitaalituettu prosessi kehitettynä yhdessä kaupungin,
edelläkävijäyritysten ja kansainvälisten kärki-tutkimuslaitosten kanssa.

  • Suomalainen STEEP -pohjainen nopean kehittämisen ja mukautuvan aluerakentamisen systematiikka ja prosessi:
    Aida.JPG
IAttachmentActionSizeDateWhoComment
Aida.JPGJPGAida.JPGmanage 63.9 K 08 Jun 2010 - 11:12SariPost Suomalainen STEEP -pohjainen nopean kehittämisen ja mukautuvan aluerakentamisen systematiikka ja prosessi

View topic | View difference side by side | History: r12 < r11 < r10 < r9 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback