Difference: Kysely (r3 vs. r2)

r3 - 15 Apr 2014 - 14:38 - PetriLinna r2 - 30 Jan 2014 - 14:07 - PetriLinna

Kysely

Kysely

  

Avaras-hankkeessa on selvitetty Satakunnan pk-yritysten ja kuntien avoimen datan tilannetta (kuten esim.. tietämys, käyttö). Kyselyn tulokset julkaistaan avoimen datan seminaarissa.

Avaras-hankkeessa on selvitetty Satakunnan pk-yritysten ja kuntien avoimen datan tilannetta (kuten esim.. tietämys, käyttö). Kyselyn tulokset julkaistaan avoimen datan seminaarissa

r3 - 15 Apr 2014 - 14:38 - PetriLinna r2 - 30 Jan 2014 - 14:07 - PetriLinna

View topic | View difference interwoven | History: r4 < r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback