Difference: WebHome (r9 vs. r8)

Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan


Mikä on AVARAS?

Avaras on avoimiin tietovarantoihin liittyvä hanke, joka tutkii ja pilotoi niihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke pohjautuu ICT 2015 työryhmän raporttiin, jossa yhtenä kohtana on avoimen tiedon varaan rakentuvat uudet liiketoimintakonseptit. Hanke kehittää avoimia rajapintoja jo olemassa oleviin avoimiin tietovarantoihin, jotka ovat hankkeen jälkeen avoimesti käytettävissä. Hankkeen toteuttajana toimii Tampereen teknillisen yliopiston, Porin laitos yhdessä Satakuntalaisten pk-yritysten kanssa. Rahoituksesta vastaa ELY-keskus ja Porin kaupunki.

Hankkeen tavoitteet KATSO LISÄÄ http://www.avoinsatakunta.fi

Tavoitteena on luoda Satakunnan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa jo olemassa olevia toimintoja, jotka liittyvät avoimiin tietovarantoihin. Projektin tavoitteena on : TTY_rattaat.png

  • tietoisuuden nostaminen avointen tietovarantojen mahdollistamasta liiketoiminnasta
  • avointen tietovarantojen teknisen käyttövalmiuksien parantaminen
  • tietovarantojen saatavuuden kartoittaminen
  • alueellisten tietovarantojen avaamisen edistäminen hyötykäyttöön

Hanke kartoittaa mm. valtakunnallisia ja kansainvälisiä tietovarantoja, joita hyödyntämällä yritys voisi saada uutta tai laajentaa nykyistä liiketoimintaa. vipuvoimaaEU_rgb.jpg eakr.jpg

Hankkeen aikataulu

1.8.2013—31.12.2014

Kohderyhmä

Avoimien tietovarantojen hyödyntämisestä liiketoiminnassa kiinnostuneille pk-yrityksille Satakunnassa. Hankkeeseen osallistuminen ei vaadi osallistumismaksua.

Hankkeen sivut

  • wiki.tut.fi/Avaras - hankkeen staattinen yleissivusto
  • Metaportaali, portaali joka toimii mm. materiaalipankkina ja case-yritysten työskentelyalustana.
  • Open data Pori, fb-ryhmä. (open data knowledge foundation)
  • Porin avoimen datan seminaarin Facebook-tapahtumasivu.

EsitteetTTY_rattaat.png

  • Yleisesite, pdf

Lisätietoja

Timo Mäkinen, hankkeen projektipäällikkö
timo.makinen@tut.fi
puh. 040 826 2765

vipuvoimaaEU_rgb.jpg eakr.jpg

View topic | View difference side by side | History: r9 < r8 < r7 < r6 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback