Difference: WebHome (r11 vs. r10)

EU_EAKR_logo_suomi_wiki.png

InnoPilotti-projekti

Tulossa elokuussa InnoPilotti-seminaarin "Innovatiiviseen tuotekehitykseen uutta potkua Demolan avulla" 28.8.2012 esitysmateriaalit löytyvät : InnoPilotti-seminaari seminaarin sivultaInnovatiiviseen tuotekehitykseen uutta potkua Demolan avulla 28.8.2012


InnoPilotti on Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun hanke, jolla luodaan valmiuksia tarjota oppilaille innovointikokemus Demolan puitteissa tehtävissä projektityökursseissa.

Tavoitteena on yhteistyössä luoda toimintamalleja, joiden avulla kurssit ovat mahdollisimman hyödyllisiä ja houkuttelevia oppilaille, oppilaitoksille sekä toiminnassa mukana oleville yrityksille. Näin tuetaan oppilaiden kykyä innovatiiviseen kehittämistyöhön monikulttuurisissa tiimeissä ja kehitetään uusia osaajia Pirkanmaan alueelle.

Projekti alkoi 1.10.2011 ja päättyy 31.12.2012.

Näiltä sivuilta löydät tietoja projektista ja sen tuottamaa aineistoa.

bottom_logo_row_wiki.png

 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback