Difference: WebHome (r14 vs. r13)

r14 - 30 May 2016 - 12:17 - Users.MattiVuori r13 - 22 Jan 2013 - 11:52 - Users.MattiVuori

EU_EAKR_logo_suomi_wiki.png

EU_EAKR_logo_suomi_wiki.png

InnoPilotti-projekti

InnoPilotti-projekti

  

Uutta 30.5.2016: TUT Wiki suljetaan vuoden 2016 lopussa. Tämä sivusto siksi jatkossa saatavilla osoitteessa http://www.cs.tut.fi/projects/InnoPilotti. Päivitä linkkisi sivustoon ja yksittäisiin dokumentteihin.

Uutta 21.1.2013 Projekti on päättynyt. Materiaalipankissa olevaa aineistoa kuitenkin ylläpidetään jatkossakin.

Uutta 21.1.2013 Projekti on päättynyt. Materiaalipankissa olevaa aineistoa kuitenkin ylläpidetään jatkossakin.

Uutta 20.9.2012: Materiaalipankkiin lisätty aihepiirin kirjoja ja nettilinkkejä niille, jotka haluavat tutustua Demolan edustamaan kulttuuriin ja sen aihepiireihin.

Uutta 20.9.2012: Materiaalipankkiin lisätty aihepiirin kirjoja ja nettilinkkejä niille, jotka haluavat tutustua Demolan edustamaan kulttuuriin ja sen aihepiireihin.

InnoPilotti-seminaarin "Innovatiiviseen tuotekehitykseen uutta potkua Demolan avulla" 28.8.2012 esitysmateriaalit löytyvät seminaarin sivulta

InnoPilotti-seminaarin "Innovatiiviseen tuotekehitykseen uutta potkua Demolan avulla" 28.8.2012 esitysmateriaalit löytyvät seminaarin sivultaInnoPilotti on Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun hanke, jolla luodaan valmiuksia tarjota oppilaille innovointikokemus Demolan puitteissa tehtävissä projektityökursseissa.

InnoPilotti on Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun hanke, jolla luodaan valmiuksia tarjota oppilaille innovointikokemus Demolan puitteissa tehtävissä projektityökursseissa.

Tavoitteena on yhteistyössä luoda toimintamalleja, joiden avulla kurssit ovat mahdollisimman hyödyllisiä ja houkuttelevia oppilaille, oppilaitoksille sekä toiminnassa mukana oleville yrityksille. Näin tuetaan oppilaiden kykyä innovatiiviseen kehittämistyöhön monikulttuurisissa tiimeissä ja kehitetään uusia osaajia Pirkanmaan alueelle.

Tavoitteena on yhteistyössä luoda toimintamalleja, joiden avulla kurssit ovat mahdollisimman hyödyllisiä ja houkuttelevia oppilaille, oppilaitoksille sekä toiminnassa mukana oleville yrityksille. Näin tuetaan oppilaiden kykyä innovatiiviseen kehittämistyöhön monikulttuurisissa tiimeissä ja kehitetään uusia osaajia Pirkanmaan alueelle.

Projekti alkoi 1.10.2011 ja päättyi 31.12.2012.

Projekti alkoi 1.10.2011 ja päättyi 31.12.2012.

Näiltä sivuilta löydät tietoja projektista ja sen tuottamaa aineistoa.

Näiltä sivuilta löydät tietoja projektista ja sen tuottamaa aineistoa.

bottom_logo_row_wiki.png

bottom_logo_row_wiki.png

r14 - 30 May 2016 - 12:17 - Users.MattiVuori r13 - 22 Jan 2013 - 11:52 - Users.MattiVuori

View topic | View difference interwoven | History: r14 < r13 < r12 < r11 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback