Difference: K003ExtraNet (r1 vs. r1)

Tällä sivustolla jaetaan tietoa mittauslaboratoriosta rajatuille käyttäjille.

Asiakkaille jaettava materiaali poistetaan lyhyen ajan jälkeen, joten tietosuojariski on vähäinen kaiken materiaalin ollessa lisäksi salasanasuojattua.

-- TeroRistonen - 13 Sep 2013

View topic | View difference side by side | History: r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback