Difference: WebHome (r17 vs. r16)

K003 - Kalibrointilaboratorio

Tervetuloa K003 - kalibrointilaboratorion WIKI-sivuille.

Linkki mittauslaboratorion kotisivuille.

-

FINAS-arviointi 9.11.2010 - Restricted Access.

-

Henkilöstö

 • Professori Heikki Tikka
  • Mittauslaboratorion johtaja
  • Koordinaattimittauskoneiden kalibrointi
 • Laboratorioinsinööri Tero Ristonen
  • Mittauslaboratorion varavastuuhenkilö
 • Käyttöinsinööri Timo Antila
  • Työstökoneiden mittaukset
 • Tutkija Jani Vainio
  • Kalibrointi
  • Koordinaattimittaus

 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback