Difference: WebHome (r20 vs. r19)

K003 - Akkreditoitu Kalibrointilaboratorio

K003 - Kalibrointilaboratorio

(SFS EN-ISO 17025:2005)

Tervetuloa K003 - kalibrointilaboratorion WIKI-sivuille.

Linkki mittauslaboratorion kotisivuille.

-


FINAS-arviointi 25.10.2011 - Restricted Access.

-

Henkilöstö

 • Tutkimuspäällikkö Tero Ristonen
  • Mittauslaboratorion johtaja
  • Kalibrointi
  • Koordinaattimittaus
 • Käyttöinsinööri Timo Antila
  • Työstökoneiden mittaukset
 • Tutkija Jani Vainio
  • Mittauslaboratorion varavastuuhenkilö
  • Kalibrointi
  • Koordinaattimittaus

 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback