Difference: WebHome (r20 vs. r19)

r20 - 09 Aug 2013 - 10:17 - TeroRistonen r19 - 04 Feb 2013 - 13:22 - TeroRistonen
  

K003 - Akkreditoitu Kalibrointilaboratorio

  

(SFS EN-ISO 17025:2005)

K003 - Kalibrointilaboratorio

Tervetuloa K003 - kalibrointilaboratorion WIKI-sivuille.

Tervetuloa K003 - kalibrointilaboratorion WIKI-sivuille.

  

Linkki mittauslaboratorion kotisivuille.

Linkki mittauslaboratorion kotisivuille.

  

-

  

FINAS-arviointi 25.10.2011 - Restricted Access.

  

-

  

Henkilöstö

Henkilöstö

  
 • Tutkimuspäällikkö Tero Ristonen
  • Mittauslaboratorion johtaja
  • Kalibrointi
  • Koordinaattimittaus
 • Käyttöinsinööri Timo Antila
  • Työstökoneiden mittaukset
 • Tutkimuspäällikkö Tero Ristonen
  • Mittauslaboratorion johtaja
  • Kalibrointi
 • Käyttöinsinööri Timo Antila
  • Työstökoneiden mittaukset
 • Tutkija Jani Vainio
  • Mittauslaboratorion varavastuuhenkilö
  • Kalibrointi
  • Koordinaattimittaus
  

r20 - 09 Aug 2013 - 10:17 - TeroRistonen r19 - 04 Feb 2013 - 13:22 - TeroRistonen

View topic | View difference interwoven | History: r21 < r20 < r19 < r18 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback