Difference: WebHome (r21 vs. r20)

r21 - 13 Sep 2013 - 09:35 - TeroRistonen r20 - 09 Aug 2013 - 10:17 - TeroRistonen

K003 - Akkreditoitu Kalibrointilaboratorio

K003 - Akkreditoitu Kalibrointilaboratorio

(SFS EN-ISO 17025:2005)

(SFS EN-ISO 17025:2005)

Tervetuloa K003 - kalibrointilaboratorion WIKI-sivuille.

Tervetuloa K003 - kalibrointilaboratorion WIKI-sivuille.

Linkki mittauslaboratorion kotisivuille.

Linkki mittauslaboratorion kotisivuille.  

Linkki K003 ExtraNettiin

  

Henkilöstö

Henkilöstö

 • Tutkimuspäällikkö Tero Ristonen
  • Mittauslaboratorion johtaja
  • Kalibrointi
  • Koordinaattimittaus
 • Käyttöinsinööri Timo Antila
  • Työstökoneiden mittaukset
 • Tutkimuspäällikkö Tero Ristonen
  • Mittauslaboratorion johtaja
  • Kalibrointi
  • Koordinaattimittaus
 • Käyttöinsinööri Timo Antila
  • Työstökoneiden mittaukset
r21 - 13 Sep 2013 - 09:35 - TeroRistonen r20 - 09 Aug 2013 - 10:17 - TeroRistonen

View topic | View difference interwoven | History: r21 < r20 < r19 < r18 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback