Difference: WebHome (r21 vs. r20)

K003 - Akkreditoitu Kalibrointilaboratorio

(SFS EN-ISO 17025:2005)

Tervetuloa K003 - kalibrointilaboratorion WIKI-sivuille.

Linkki mittauslaboratorion kotisivuille.


Linkki K003 ExtraNettiin


Henkilöstö

  • Tutkimuspäällikkö Tero Ristonen
    • Mittauslaboratorion johtaja
    • Kalibrointi
    • Koordinaattimittaus
  • Käyttöinsinööri Timo Antila
    • Työstökoneiden mittaukset

 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback