Tampereen teknillinen yliopisto
SigALa?/Electroacoustics  WebHome (compare)

Difference: WebHome (r9 vs. r8)

Elektroakustika 2015

Osa 1: Heli digitaliseerimine

Osa 1: Loengumaterjal

Osa 2: Psühhoakustika

Osa 2: Loengumaterjal

Osa 3: Filtrid

Osa3: Loengumaterjal

Osa 4: Heli analyys analüüs

Osa4: Loengumaterjal

Osa 5: Efektid

Osa5: Loengumaterjal

Osa 6: Heli süntees

CHUCK

Chuck'i võib alla laadida lehelt: http://chuck.cs.princeton.edu/release/

digital-artists.zip Kordamisküsimused: : Chucki näited Ksimused.pdf

Kordamiskysimused: Ksimused.pdf

IAttachmentActionSizeDateWhoComment
Elektroakustika_osa1.pdfpdfElektroakustika_osa1.pdfmanage 545.4 K 11 Apr 2015 - 23:26TarmoLipping Osa 1: Loengumaterjal
Elektroakustika_osa2.pdfpdfElektroakustika_osa2.pdfmanage 1903.8 K 11 Apr 2015 - 23:37TarmoLipping Osa 2: Loengumaterjal
Elektroakustika_osa3.pdfpdfElektroakustika_osa3.pdfmanage 727.1 K 13 Apr 2015 - 16:43TarmoLipping Filtreerimine
Elektroakustika_osa4.pdfpdfElektroakustika_osa4.pdfmanage 1760.3 K 15 Apr 2015 - 10:07TarmoLipping Loengumaterjal osa 4: Analyys
Elektroakustika_osa5.pdfpdfElektroakustika_osa5.pdfmanage 348.5 K 16 Apr 2015 - 17:53TarmoLipping Loengumaterjal: osa 5
Elektroakustika_osa6.pdfpdfElektroakustika_osa6.pdfmanage 688.4 K 03 May 2015 - 08:27TarmoLipping Loengumaterjal: osa 6
Ksimused.pdfpdfKsimused.pdfmanage 4.6 K 16 Apr 2015 - 23:21TarmoLipping  
digital-artists.zipzipdigital-artists.zipmanage 6778.5 K 13 Apr 2015 - 19:01TarmoLipping Chucki näited
IAttachmentActionSizeDateWhoComment
Elektroakustika_osa1.pdfpdfElektroakustika_osa1.pdfmanage 545.4 K 11 Apr 2015 - 23:26TarmoLipping Osa 1: Loengumaterjal
Elektroakustika_osa2.pdfpdfElektroakustika_osa2.pdfmanage 1903.8 K 11 Apr 2015 - 23:37TarmoLipping Osa 2: Loengumaterjal
Elektroakustika_osa3.pdfpdfElektroakustika_osa3.pdfmanage 727.1 K 13 Apr 2015 - 16:43TarmoLipping Filtreerimine
Elektroakustika_osa4.pdfpdfElektroakustika_osa4.pdfmanage 1760.3 K 15 Apr 2015 - 10:07TarmoLipping Loengumaterjal osa 4: Analyys
Elektroakustika_osa5.pdfpdfElektroakustika_osa5.pdfmanage 348.5 K 16 Apr 2015 - 17:53TarmoLipping Loengumaterjal: osa 5
Ksimused.pdfpdfKsimused.pdfmanage 4.6 K 16 Apr 2015 - 23:21TarmoLipping  
digital-artists.zipzipdigital-artists.zipmanage 6778.5 K 13 Apr 2015 - 19:01TarmoLipping Chucki näited

Revision r9 - 03 May 2015 - 08:30 - TarmoLipping
Revision r8 - 16 Apr 2015 - 23:24 - TarmoLipping
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback