Difference: SatakunnanTuulipuistot (r2 vs. r1)

Satakunnan Tuulipuistot

Satakunnan tuulipuistot- hanke on Satakuntaliiton ja TTY Porin (Signaalinkäsittely) yhteistyönä toteutettava Satakunnan alueen tuulipuistojen visualisointihanke. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa on ehdotus 18 tuulivoimapuiston sijoittamiseksi Satakuntaan, joista yhteentoista tehtiin digitaalinen 3d visualisointi.

Digitaalisessa visualisoinnissa hyödynnettiin Maanmittauslaitoksen ja Metsäkeskuksen tuottamaa Lidar- ja ilmakuva aineistoa.

View topic | View difference side by side | History: r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback