Difference: WebHome (r7 vs. r6)

r7 - 11 Jun 2012 - 10:12 - TarmoLipping r6 - 17 Feb 2011 - 10:53 - TarmoLipping
  

Tervetuloa SigALa:n verkkosivuille

Welcome to the SigALa web

  

SigALa? on Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksen Signaalinkäsittely-ryhmän verkko-alue.

Mikä ihme SigALa?

  

SigALa? eli SignaaliAnalyysiLaboratorio on TTY:n Porin yksikön signaalinkäsittely-ryhmän Wiki-alue. Aluetta vastaa reaalimaailmassa Porissa sijaitseva tutkijahuone ja se on tarkoitettu kaikkien k.o. huoneessa töitä tekevien käyttöön.

r7 - 11 Jun 2012 - 10:12 - TarmoLipping r6 - 17 Feb 2011 - 10:53 - TarmoLipping

View topic | View difference interwoven | History: r9 < r8 < r7 < r6 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback